Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports Mobilitat sostenible Ciutat 30 Bicicletes

Bicicletes

Circulació general

A la ciutat, tant les bicicletes com les bicicletes amb pedaleig assistit (les elèctriques de menys de 250 W) són un vehicle més i han de respectar les normes i ser respectades.

Circularan obligatòriament pels carrils bici, quan n'hi hagi.

No és permesa la circulació de bicicletes per les voreres. Com a persones usuàries d'aquests vehicles, poden passar-hi a peu i amb comportament de vianant fins a arribar a les vies per on es pugui circular normalment.

Poden circular per la calçada, carrils bici, carrers de convivència, àrees de vianants i carrers de prioritat invertida, complint la normativa, la senyalització vial i amb les mesures adequades de seguretat.

El límit màxim de velocitat és de 25 km/h.

Circulació pel carril bici

 • Quan el carril bici estigui situat a la vorera: els vianants el podran creuar, però no hi podran romandre ni caminar-hi. Els ciclistes respectaran sempre la preferència de pas dels vianants que el travessin.
 • Quan el carril bici estigui situat a la calçada: els vianants l'hauran de creuar pels llocs degudament senyalitzats i no el podran ocupar ni caminar-hi. La velocitat màxima de les bicis i VMP serà de 25 Km/h.
 • Les bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor.

Circulació per carrers de prioritat invertida (una o cap vorera)

 • Les bicicletes podran circular en ambdós sentits de la marxa, sempre que existeixi senyalització específica a l’efecte i circulin a menys d’1,5 m de les façanes, extremant l’atenció respecte a les persones que es moguin per la zona.
 • Han de respectar la preferència dels vianants, persones amb mobilitat reduïda i menors jugant.

Circulació per parcs públics

 • S’ha de respectar la senyalització i la preferència de la resta d’usuaris que en facin ús. No es pot anar a més de 20 km/h.
 • S’ha de respectar el mobiliari urbà i no es pot circular sobre parterres ni zones amb vegetació.

Circulació per la calçada

 • Els ciclistes hauran de circular per la part central del carril. Utilitzaran el carril situat més a la seva dreta en el sentit de la marxa.
 • Els menors de 12 anys no podran circular sense l’acompanyament d’una persona major d’edat.
 • Quan les bicicletes circulin en hores nocturnes, hauran d’anar equipades amb fanal davanter i llum reflectant, i l’usuari haurà de vestir una armilla o qualsevol altra peça de roba reflectant que el faci clarament visible i, en tot cas, d’acord amb la normativa de seguretat vial en vigor en cada moment.

Altres condicions

Les bicicletes han d’anar equipades amb tots els elements de seguretat.

La bicicleta no podrà estar ocupada per un nombre de persones superior al que, per construcció, pugui transportar. Els conductors majors d'edat poden transportar persones, sempre i quan aquestes s'acomodin en un dispositiu homologat, d'acord amb les limitacions d'ús i circulin amb cascs homologats.

Les bicicletes poden transportar persones i/o càrrega -animals o mercaderies-, utilitzant remolcs o altres elements homologats. La persona conductora ha de tenir com a mínim setze anys d’edat.

L’ús del casc és obligatori per a menors de 16 anys a les vies urbanes, i obligatori en general a les interurbanes.

No poden circular en bicicleta grups superiors a 6 persones quan les bicicletes provinguin d'arrendament (activitat amb ànim de lucre).

Està prohibit

 • Circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o reproductors de so.
 • Utilitzar dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre mitja de comunicació.
 • Circular amb el vehicle recolzat només en una roda.
 • Agafar-se a altres vehicles en marxa.
 • Deixar el manillar amb les dues mans.
 • Circular fent zig-zag entre vehicles en marxa.
 • Circular sota els efectes de les begudes alcohòliques o drogues.
 • Carregar la bicicleta amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la visió.
 • Estacionar fora dels llocs destinats a aquesta finalitat. Si no existeix oferta en un radi de 200 m del seu destí, podran estacionar sobre les voreres d’amplada superior als 2 metres, sense entorpir la lliure circulació de les persones i altres vehicles.
 • Encadenar les bicicletes als arbres de la ciutat, als semàfors i als bancs, ni inutilitzar el mobiliari urbà.
 • Circular en una bicicleta desproveïda de timbre o qualsevol altre dispositiu que pugui emetre un senyal d’advertiment o perill.
Segells de reconeixement d'administració oberta