Esteu aquí: Inici Mobilitat i transports Mobilitat sostenible Ciutat 30 Vianants i persones amb mobilitat reduïda

Vianants i persones amb mobilitat reduïda

Vianants

Les persones que vagin a peu en els espais públics han d’anar per les voreres o passejos.

Per les voreres, els vianants aniran preferentment per la seva dreta.

Si no n’hi ha voreres, aniran pel costat esquerre (en el sentit de la seva marxa).

Per les voreres, andanes i passejos també poden circular els nens i les nenes de menys de 12 anys amb les seves bicicletes, patinets, tricicles i altres joguines amb les següents condicions:

  • Quan l’afluència de persones vianants ho permeti
  • Quan la velocitat no sigui superior a 4 km/h
  • Sempre que vagin acompanyats d’un adult (circularan sota la seva responsabilitat).

Els vianants han de travessar les calçades pels passos senyalitzats. Quan no n'hi hagi, ho faran pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, en ambdós casos amb les precaucions necessàries.

Malgrat hi hagi espais que permetin la coexistència de diferents tipus de desplaçaments, sempre tindran preferència els vianants.

Què no han de fer els vianants?

Els vianants no poden caminar o ocupar els carrils bici. Si volen travessar-los, han de respectar la prioritat dels ciclistes, excepte en aquelles zones destinades a aquest fi.

Persones amb mobilitat reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda que circulin amb cadira de rodes seran considerades com a un vianant més i tindran prioritat sobre la resta de vianants.

No podran anar a més de 4 km/h per les voreres.

Quan es vegin obligades a circular per la calçada (per l’existència de barreres urbanístiques) ho faran:

  • Al més a la dreta possible en el seu sentit de la marxa quan el carrer no sigui de prioritat invertida (sense voreres o només amb una de 0,90 m).
  • Per l’esquerra en els carrers de doble sentit, per tal de fer-se visibles als conductors.
  • En ambdós casos, estaran obligades a utilitzar armilles i peces reflectants en hores nocturnes o en condicions climàtiques de baixa visibilitat.
Segells de reconeixement d'administració oberta