Esteu aquí: Inici Patrimoni Intervencions arqueològiques Pla Director de la Muralla

Pla Director de la Muralla

Amb l’objectiu d’establir uns criteris d’intervenció comuns en la conservació i restauració de les Muralles de Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona han elaborat un Pla Director que ha de regir les futures actuacions de restauració del conjunt de les muralles per tal de garantir-ne, de la manera més adient, la protecció i la conservació. 

El pla estableix quatre camps d’actuació sobre el monument: la restauració i la conservació arquitectònica, l’agençament per a la visita pública i usos complementaris, l’adequació ambiental i paisatgística, i la recerca arqueològica i històrica. En total, prop de 65 propostes concretes ordenades segons el grau d’urgència i necessitat i dividides per trams. També comprèn un pla d’etapes d’execució de les actuacions amb una valoració econòmica.

Pel que fa als objectius del Pla, es defineixen quatre prioritats:

  • Establir les pautes generals que han de guiar les futures actuacions de restauració del conjunt de les muralles per tal de garantir, de la manera més adient, la seva protecció i conservació, aturant l’important degradació dels seus paraments i garantint la seva estabilitat estructural.
  • Agençar el conjunt monumental i activar les seves potencialitats per a millorar l’experiència de la seva visita, fent-la més interessant, còmoda i enriquidora per a un públic el més ampli possible.
  • Millorar la integració del monument en el context urbà adjacent, plantejant actuacions que permetin posar de relleu la unitat del conjunt, els seus valors patrimonials i paisatgístics, alhora que contribueixin a millorar la seva conservació.
  • Establir les línies de recerca en el camp arqueològic i històric per aconseguir, en les futures actuacions, un millor i més profund coneixement del monument i afavorir la difusió de la informació generada.

Pla director de la Muralla

UN PLA INICIAT L'ANY 2014

Fins ara, les intervencions dutes a terme en les muralles tarragonina han estat solucions puntuals i heterogènies, ja que no es comptava amb criteris d’actuació unitaris i generals, ben definits, adaptats a cada patologia i capaços de donar a aquest monument la consideració ciutadana i patrimonial que mereix, tant per la singularitat com per la significació en el context nacional i internacional.

Ben conscient d’aquest estat, el Departament de Cultura de la Generalitat, a través de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, i davant dels persistents problemes de degradació estructural, conservació de materials i agençament urbà assenyalat, va impulsar el 2014 la redacció del Pla Director. El document ha estat redactat per l’arquitecte Carles Brull i s’ha concebut amb una visió interdisciplinar, amb la col·laboració d’arqueòlegs, historiadors, restauradors de la pedra, calculistes d’estructures i altres professionals del patrimoni. Una Comissió Tècnica de Seguiment, formada per representants del Departament de Cultura, l’Ajuntament de Tarragona, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i la Universitat Rovira i Virgili, ha estat l’encarregada de fer el seguiment de la redacció del Pla, la definició dels criteris generals i específics d’intervenció i la seva validació definitiva, de manera que s'ha aconseguit un Pla Director complet i consensuat per tots els agents implicats en el patrimoni mundial de Tàrraco.

Segells de reconeixement d'administració oberta