Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Institut Municipal de Serveis Socials Notícies Notícies 2023 L'IMSST ofereix per segon any els bons d’estiu per garantir l’accés a les activitats de lleure de manera inclusiva

L'IMSST ofereix per segon any els bons d’estiu per garantir l’accés a les activitats de lleure de manera inclusiva

L'IMSST ofereix per segon any els bons d’estiu per garantir l’accés a les activitats de lleure de manera inclusiva

16 entitats del territori s’han adherit a la campanya tot oferint més de 40 activitats
24/03/2023

Amb la finalitat de garantir en igualtat de condicions l'accés a les activitats de lleure i esportives a totes les famílies de Tarragona, l’Institut Municipal de Serveis Socials presenta la segona edició dels bons per activitats d’estiu.  

La línia d'ajuts econòmics va adreçada com en la primera edició a famílies amb necessitats econòmiques, socials i socioeducatives per fer front a les despeses de les activitats de lleure i esportives, amb l'objectiu de contribuir a reduir els riscos d’exclusió social i treballar des d'una perspectiva de la prevenció i la promoció dintre d'una àmplia i variada oferta d'activitats de lleure que ofereixen les entitats durant el període d'estiu a Tarragona. 

Anteriorment, havien estat els serveis socials qui havien gestionen els ajuts per accedir a les activitats d’estiu mitjançant el procediment de les ajudes d'urgència. Aquest sistema provocava, per una banda, la saturació dels equips bàsics d’atenció social (EBAS) de la ciutat durant aquest període de l’any, i sobretot, una estigmatització de les activitats municipals estivals.  

Amb aquesta nova metodologia, des dels Serveis Socials es facilita als infants i joves de la ciutat la participació a les activitats que aquests triïn lliurament. Tal com ha detallat la consellera Inés Solé, “amb aquest model més inclusiu, volem garantir els bons a tothom qui ho necessita des de les preferències i inquietuds personals davant una oferta àmplia i variada”. 

Els bons per a activitats d’estiu tenen tres objectius

  1. Fomentar la concessió d’ajuts econòmics per a fer front a les despeses de les activitats d’estiu, per tal d’afavorir la integració dels i de les infants i adolescents i ajudar a superar les desigualtats socials.
  2. Contribuir a millorar la conciliació familiar en aquest període de vacances escolars i facilitar la cohesió i la inclusió social.
  3. Trencar la segregació territorial.  

Els bons són vals de descompte per a la realització d’activitats de lleure i esport durant els mesos d’estiu. Van adreçats a infants i joves d'entre 3 a 17 anys empadronats a Tarragona; i en el cas de persones amb capacitats diverses, s’amplien fins als 21 anys.   

Dintre de la campanya de Bons per a Activitats d'Estiu TGN 2023 s'han adherit 16 entitats del territori entre les quals oferiran més de 40 activitats on les persones beneficiàries podran bescanviar el bo. Pel que fa a la tipologia d'activitats, aquestes es divideixen entre esportives, artístiques, formatives i tecnològiques, de lleure, i sostenibilitat i descoberta. En breu sortiran publicades al web i es podrà consultar tot el detall de cadascuna, les dates i els espais. 

Calendari i criteris d’adjudicació  

Les famílies interessades han de sol·licitar els bons del 25 de març fins al 18 d’abril via electrònica a la seu de l’Ajuntament o presencialment en les diverses Oficines d’Atenció al Ciutadà de Tarragona. Durant els primers dies, s’habilitaran per tota la ciutat uns punts de proximitat d’informació i suport en la tramitació a les famílies.  En concret, dimarts 28 de març aquest punt de proximitat s’ubicarà al Centre Cívic de Sant Salvador, dimecres 29 al Centre Cívic de Torreforta, dijous 30 al carrer Nou de Santa Tecla, 13 - Centre Logos, dimarts 11 d’abril hi serà al Centre Cívic de Bonavista, el dia 12 al Centre Cívic de sant Pere i sant Pau; i finalment, dilluns 17 d’abril, també al carrer Nou de Santa Tecla, 13 - Centre Logos.  

Un cop feta la sol·licitud, una comissió avaluarà la idoneïtat d’aquesta en base a tres criteris (econòmic, sociofamiliar i socioeducatiu). Feta aquesta avaluació, es resoldrà la sol·licitud dels bons, que podran ser per valor de 50 €, 100 € o 200€, fins esgotar el pressupost de 50.000 €

Les famílies beneficiàries del Bo d’Estiu podran cercar l’activitat desitjada a l’espai web dels Bons d’Estiu i a partir del mes de maig, quan l’activitat escollida obri el període d’inscripcions, podrà inscriure’s i bescanviar el Bo d’estiu com a concepte de pagament de la totalitat o la part proporcional, depenent de l’import del bo que s’hagi adjudicat. En cas que l’import del Bo d’estiu no sigui de la totalitat de l’import de l’activitat, la família haurà d’assumir el copagament de la part. En cas que no es faci ús del Bo d’Estiu, la família podrà presentar la sol·licitud de renúncia a través del correu electrònic: campanyabonstgn@tarragona.cat 

Una exitosa primera edició 

Durant la primera edició l’estiu del 2022, l’IMSST va concedir 439 ajuts a infants i adolescents de 3 a 17 anys. D’aquests 439 infants i adolescents perceptors de l'ajut, el 44,6 % van ser de sexe masculí i el 55,4 %, femení. La franja d'edat més representada dels i les infants i adolescents a qui se'ls va concedit el bo va ser la franja dels 7 als 10 anys (39,4 %), seguit de la franja d'edat dels 3 als 6 anys (27,1 %) i la dels 11 als 14 anys (24,5 %). Les dades també reflecteixen dues persones usuàries de més de 18 anys amb capacitats diverses.  

La distribució per zones demostra que a Tarragona Centre es van enregistrar més bons concedits (59 %), seguit de zona Nord (22 %) i finalment als barris de Ponent (19 %).  

Respecte a les diverses situacions econòmiques, socials i sociofamiliars dels infants i adolescents beneficiàries del bo, gairebé un 93,4% dels infants i adolescents que van ser beneficiaris de l'ajut presenten dificultats econòmiques dintre de la llar. Un 86,1% presentava situacions socioeducatives en les dinàmiques familiars, un 51,3% eren famílies nombroses, i un 35,8% famílies monoparentals. També es va observar que un 24,4% dels infants i adolescents presentaven algun percentatge de capacitats diverses i un 15% vivia o havia conviscut en una llar amb violència masclista. 

On es van bescanviar més bons van ser a les activitats esportives (44,9%), seguit de les activitats de lleure (28,6%) i les activitats artístiques (12,2%). Els resultats demostren que més d'un 25% d'infants i adolescents van diversificar la seva participació en dues i tres activitats diferents. 

Consulteu tota la informació sobre els Bons d'Estiu al web de l'IMSST.

Segells de reconeixement d'administració oberta