Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Institut Municipal de Serveis Socials Serveis / equips Gent gran Gent gran i dependències

Gent gran i dependències

L’equip d’Atenció a Gent Gran i Dependència dóna cobertura a les persones que per edat o condicions de discapacitat i/o dependència necessiten orientació sobre els recursos que poden necessitar. Donem resposta, assessorament i acompanyament a les necessitats de les persones majors de 65 anys de la nostra població i a les seves famílies. També promovem la Llei de la Dependència i som especialitzades en atenció a les persones amb capacitats diverses. Tramitem serveis i recursos i informem de possibles ajuts (Llei de dependència, teleassistència, Serveis d’Ajut a domicili...).

Què fem?

SAD

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) està pensat per ajudar les persones amb una autonomia limitada o en una situació de vulnerabilitat que necessiten suport a casa seva per mantenir-se en el domicili habitual amb unes condicions adients de convivència en el seu entorn familiar i comunitari. La seva finalitat és donar suport a l’hora de realitzar les activitats quotidianes de la vida diària (higiene personal, anar a comprar, organització dels àpats i de la llar i d’altres) que s’estableixin en el pla de treball del SAD per promoure la seva autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida.

Àpats a domicili

El servei d’àpats a domicili dona suport alimentari a aquelles persones que, per la seva situació personal, no poden preparar-se els àpats, necessiten ajuda per fer-ho o no tenen un habitatge en condicions per cuinar aliments. A més, es tracta de persones que no tenen suport social o familiar suficient o que, pels seus problemes de mobilitat, no poden dirigir-se a un servei d’alimentació de la seva comunitat. La valoració de la situació la fan els equips professionals dels centres de serveis socials.

Servei de Teleassistència 

El Servei de Teleassistència consisteix en la instal·lació d’un aparell molt senzill a l’habitatge de l’usuari, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d’urgència simplement prement un botó.

Des del centre d’atenció, uns professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient per cada situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar una unitat mòbil al domicili de la persona usuària o activar altres serveis d’urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana, etcètera).

És un servei permanent, funciona les 24 hores del dia tots els dies de l’any. Té com a finalitat ajudar les persones grans amb discapacitat o dependència perquè puguin continuar vivint al seu domicili, amb seguretat, i també reduir el risc d’aïllament.

A més d’actuar en casos d’emergència, el servei també actua de manera preventiva mantenint un contacte telefònic continuat amb la persona usuària.

Programa Individual d'Atenció (PIA)

El Programa individual d'atenció (PIA) que realitzen els serveis socials públics, determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell/o grau.

El procés s'inicia quan l'administració autonòmica ha emès la resolució de la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència. Aleshores, la persona sol·licitant rep la trucada dels serveis socials del seu ajuntament o l'avís al centre (en el cas que estigui ingressada) per concertar una entrevista (al centre de serveis socials, al domicili o al centre residencial).

L'objectiu de l'entrevista és conèixer les seves preferències pel que fa a les prestacions i els serveis que preveu la Llei de la dependència en funció del grau i nivell/o grau reconeguts. Si no fos possible localitzar-la telefònicament, se li fa una notificació escrita on se la cita amb un dia i hora programats.

QUI FORMA L'EQUIP?

Equip multidisciplinari format per: treballadores socials, assessorament jurídic, suport psicològic i professionals administratives.

Persones destinatàries

Persones majors de 65 anys, persones amb grau de dependència reconegut i persones amb Grau de Discapacitat del 65% o més.

Com s'hi accedeix?

Demanant cita prèvia als diferents Centres de Serveis Socials de referència.

Tràmits i ajuts relacionats

Normativa

Llei 12/2007 de l’11 d’octubre de Serveis Socials i Llei 39/2006 del 14 de desembre de la Promoció de l’Autonomia Persona i Atenció a les persones en situació de dependència.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta