Esteu aquí: Inici Comerç Notícies Notícies 2015 Avui entra en vigor la factura electrònica

Avui entra en vigor la factura electrònica

Avui entra en vigor la factura electrònica

A partir d'ara, tots els proveïdors de l'Ajuntament que ho vulguin podran presentar factures electròniques.
Avui entra en vigor la factura electrònica Nova factura electrònica
15/01/2015

 

A partir d’avui entra en vigor la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públicPer tant, a partir d’avui tots els proveïdors de l’Ajuntament que ho vulguin podran expedir i remetre factures en format electrònic.

A més, en determinats casos que fixa la Llei, els proveïdors estan obligats a presentar la factura en format electrònic:

Artículo 4. Uso de la factura electrónica en el sector público.

Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda las entidades siguientes:

  • a) Sociedades anónimas;
  • b) Sociedades de responsabilidad limitada;
  • c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;
  • d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria;
  • e) Uniones temporales de empresas;
  • f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones.

(...)

La presentació de les factures en format electrònic s’haurà d’efectuar en el format previst a la normativa vigent (corresponents a les versions 3.2 o 3.2.1 del format electrònic de les factures).

El lloc de presentació de les factures electròniques serà l’anomenat Punt general d'entrada. Els proveïdors de l’Ajuntament de Tarragona trobaran l’accés en aquest punt general d'entrada a la carpeta de e-Tràmits empresa. Així mateix, estarà disponible en aquesta carpeta, la informació i requisits sobre facturació a l'Ajuntament.

A banda dels requisits habituals per a la presentació de factures, per tal de poder presentar-les en format electrònic, caldrà introduir els codis numèrics d'identificació, corresponents a l'oficina comptable, l'oficina instructora i l'òrgan gestor a les qui va adreçada.

Els departaments municipals que tramitin contractes hauran d'introduir en les adjudicacions i en els fulls de comanda corresponents la informació referida a aquests codis per tal que els proveïdors puguin presentar una factura electrònica. Els proveïdors que no disposin d’aquests codis perquè són anteriors les adjudicacions els hauran de demanar al departament que els hagi fet l’encàrrec.

Més informació a la carpeta d’e-Tràmits Empresa de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona: http://tramits.tarragona.cat/empresa.

Segells de reconeixement d’administració oberta