Esteu aquí: Inici Comerç Notícies Notícies 2018 El Consell d'Administració d'Espimsa acorda per unanimitat traslladar a l'Ajuntament les actes d'inspecció de les parades del mercat que incompleixen l'horari

El Consell d'Administració d'Espimsa acorda per unanimitat traslladar a l'Ajuntament les actes d'inspecció de les parades del mercat que incompleixen l'horari

El Consell d'Administració d'Espimsa acorda per unanimitat traslladar a l'Ajuntament les actes d'inspecció de les parades del mercat que incompleixen l'horari

31/01/2018


El Consell d'Administració d'Espimsa celebrat ahir a la tarda, ha acordat per unanimitat traslladar a l'Ajuntament de Tarragona les actes d'inspecció de les parades del Mercat Central que incompleixen l'horari del Reglament del Mercat perquè les tramiti i, si és procedent, s'apliquin les sancions corresponents. Aquestes sancions podrien comportar imports entre els 751 i els 1500 €.

A l'última Comissió Negociadora els paradistes van plantejar el seu malestar en veure com algunes parades compleixen els horaris obrint els dissabtes a la tarda i que d'altres no ho fan, ocasionant una imatge poc positiva i una minva en les vendes.

ESPIMSA ha realitzat, des de l'obertura del Mercat el passat 16 de març de 2017, un control exhaustiu del compliment dels horaris tenint en compte el reglament i la fórmula consensuada amb la Comissió Negociadora d'obertura en uns trams d'horaris, en un percentatge mínim del 60% del nombre de parades i /o un 60% de la superfície comercial del Mercat. Aquesta fórmula es va crear per tal que els paradistes poguessin escollir els dies de descans en funció de les seves necessitats i oferint una fórmula alternativa a les peticions dels paradistes.

Des de la seva obertura, fa 11 mesos, s'ha treballat en l'adaptació al nou model de Mercat i al Reglament, i també s'ha ofert als paradistes plans d'empresa, cursos de formació i la possibilitat de participar en programes per facilitar la contractació de persones amb pràctiques de formació continuada.

El Consell d'Administració d'Espimsa informa de l'èxit de públic i de vendes obtingut amb el nou concepte de mercat, convertint-se en l'eix comercial i dinamitzador de la zona centre de la ciutat. Per tot això:

 • Espimsa ha anat informant puntualment i reiteradament dels incompliments dels horaris establerts.
 • Tots els venedors de les parades coneixien les condicions abans d'entrar al nou Mercat.
 • El nou model de Mercat està pensat pel nou model de compres i clients en el nou marc d'horaris i patrons de consum actual
 • El nou mercat central és un èxit en l'actualitat, reflectit en un augment important de vendes, ingressos i la generació de nous llocs de treball.

 

Infracció per incompliment
 

L'article 31.1 del Reglament del Mercat Central considera infracció greu l'incompliment de l'horari, que comporten una multa entre 751 i 1500 €.

L'article 31.1.b del Reglament del Mercat Central preveu com a infracció greu l'incompliment de l'horari d'obertura al públic. L'article 31.1.c preveu com a infraccions molt greus, entre d'altres:

 • La reiteració d'infraccions greus (tres sancions definitives en via administrativa per faltes greus imposades dins del període de divuit mesos).
 • Romandre tancada al públic la prada, sense causa suficientment justificada, durant més de 30 dies consecutius o cinquanta d'alterns en el termini d'un any.


Les sancions previstes a l'article 32 per a infraccions greus i molt greus són:

 • Per infraccions greus: multa des de 751 fins a 1.500 euros.
 • Per infraccions molt greus:
  • Multa des de 1.501 fins a 3.000 euros.
  • Extinció de la concessió o de la llicència sense dret a indemnització.Antecedents: l'horari
 

El Reglament del Mercat Central de Tarragona va ser aprovat el maig de 2015. Durant el període d'exposició al públic no es van presentar al·legacions al tema de l'horari.

Pel que respecta als horaris s'especifica que:

 • Art. 22.2.- Totes les concessions i espais cedits en dret d'ús del Mercat Central de Tarragona hauran d'estar obertes al públic ininterrompudament com a mínim des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. L'Ajuntament de Tarragona podrà acordar excepcions justificades a aquest horari, sempre que no suposin un tracte desigual a situacions similars.


Per tal de recollir diferents demandes per part d'alguns venedors, s'acorda:

 • Obertura ininterrompuda sempre que resti com a mínim el 60% de la superfície i/o el 60% de les botigues. - 85% de l'horari establert, 56 hores (11 hores x 6 dies = 66 h, 100%) - 15% de l'horari establert, (10 hores), a repartir de la següent forma:

 

 • Opció 1. Tancament al migdia dins el marge de 15.30 a 17 h
 • Opció 2. A distribuir entre dilluns matí o dissabte tarda


Aquesta nova proposta serà vàlida sempre que resti obert el nou mercat central de 9 a 20 h ininterrompudament, amb un mínim del 60% de la superfície comercial i/o el 60% de les botigues.

El 2 de març de 2017, la Comissió Negociadora de Venedors del Mercat Central procedeix a l'aprovació de l'horari comercial en la franja horària compresa entre les 8.30 i fins a les 21.00 h, fruit de la demanda de la presidenta dels representants dels paradistes, on informa que en les reunions prèvies de treball l'horari que desitgen fer és de 8.30 a 9.15 h. Finalment, i per fer coincidir amb l'hora de tancament de Mercadona, s'acorda per unanimitat obrir de 8.30 a 21.00 h.

Es passà la circular als paradistes del Mercat Central sobre quines són les seves preferències vers l'horari i se'ls dona com a opcions les següents:

 1. Obrir de forma ininterrompuda de 8.30 a 21.00 h
 2. Tancament al migdia de 15.30 a 17.00 h
 3. Horari ininterromput de 8.30 a 21.00 h i tancament dilluns matí
 4. Horari ininterromput de 8.30 a 21.00 h i tancament dissabte tarda
Segells de reconeixement d’administració oberta