Esteu aquí: Inici Què fem Notícies Notícies 2015 Dossier de premsa dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2012-2013

Dossier de premsa dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2012-2013

Dossier de premsa dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2012-2013

Dossier de premsa dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2012-2013 D'esquerra a dreta: Joan Cavallé, Carme Crespo, Rosa M. Codines i Rosa Ibarz
18/10/2012

Dossier de premsa dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2012-2013

Premis Literaris Ciutat de Tarragona

2012-2013

Introducció

Coincidint amb la reinstauració dels ajuntaments democràtics, els ajuntaments catalans, entre ells el de Tarragona, van iniciar un seguit d’actuacions de suport i impuls de la literatura catalana, entenent que la creació literària havia estat un dels elements prioritaris al voltant dels quals s’havia cohesionat la personalitat del país.

Així, ja el mateix 1979, l’ajuntament de Tarragona va posar en marxa un premi de poesia, que va convocar-se durant dues edicions.

L’any 1984, Òmnium Cultural del Tarragonès va convocar per primer cop un ampli cartell de premis (poesia, narrativa, assaig, etc.), que alhora servia per retre homenatge a un seguit d’escriptors tarragonins (Pin i Soler, Rovira i Virgili, Comas i Maduell...).

Amb tot, no és fins a 1991 que aquests premis adquireixen estabilitat i continuïtat, gràcies a l’aliança que en aquell moment estableixen l’entitat cultural i l’ajuntament tarragoní.

Durant les 21 convocatòries que fins ara hi ha hagut dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona amb aquest nom, han canviat moltes coses. S’ha canviat el cartell de premis; s’han modificat les dotacions; hi ha hagut canvis d’editorials, de jurats; s’han incorporat noves entitats a l’equip organitzatiu...

El que no ha canviat és la voluntat de les entitats convocants de donar suport a la literatura catalana a través d’aquests premis.

A la darrera convocatòria es van introduir un seguit de canvis importants per adaptar el cartell a la situació de crisi econòmica i a les noves necessitats del món literari. Enguany, amb la present edició, donem continuïtat a la convocatòria.

Justificació

En la darrera edició dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona es van introduir uns quants canvis molt significatius, atenent tant a la situació econòmica del país com a les transformacions que hi ha hagut en el panorama literari i tecnològic. Bàsicament, aquestes transformacions van ser:

1. Els PLCT es convocaven cada any a la primavera i es lliuraven a la tardor. En la darrera edició, ja es va fer a la inversa: es van convocar el passat octubre i es van lliurar el mes d’abril darrer.

2. Reducció del cartell. A la passada edició, el cartells de premis aixoplugats a la convocatòria de Tarragona va reduir-se a tres premis: el de novel·la Pin i Soler, el de traducció Vidal Alcover i el de narrativa breu Tinet. La raó era tant econòmica (d’estalvi), com de fons, amb la voluntat de col·laborar en la clarificació del panorama de premis literaris catalans, en què es nota una certa sobreabundància.

3. Presentació de les obres en format electrònic. Amb la doble finalitat de facilitar la feina a autors i jurats, d’estalviar diners als autors i a l’organització i de col·laborar en la protecció del medi ambient, es va prescindir de la forma de presentació de les obres en paper i es va optar pel format electrònic, que fins llavors era exclusiu del premi Tinet. Aquesta fórmula va funcionar perfectament i, per tant, es mantindrà en l’actual convocatòria.


Continuïtat

Amb la finalitat de donar el màxim d’estabilitat al cartell dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, enguany la convocatòria serà bàsicament continuadora de la darrera. Això vol dir que la major part d’elements constituents (els meus importants) seran idèntics a la convocatòria anterior i només s’hi introduiran canvis en aspectes accessoris i de funcionament. Així, la convocatòria és continuista en els següents aspectes:

1. Premis. En l’edició d’enguany, es mantindran els mateixos premis, perquè els resultats obtinguts en la darrera edició van ser òptims, i perquè creiem que són els que d’una més clara representen la identitat de la nostra convocatòria. Això sigui dit sense obstacle que en un futur se n’hi puguin afegir de nous.

2. Dotacions. Les dotacions dels tres premis també seran les mateixes. És a dir, 21.000 euros i la Musa de plata per al premi de novel·la; 12.000 euros i la Musa de plata per al de traducció; i 1.000 euros i la Musa de bronze, per al de narrativa breu. Editorials. Es mantenen els convenis amb les mateixes empreses com a editores de les obres guanyadores. És a dir, Columna per al premi Pin i Soler de novel·la; Edicions 1984, per al de traducció; i Cossetània, per al de narrativa breu.

3. Calendari. Enguany continuarem amb el mateix calendari de la darrera edició, amb la diferència que, en lloc de lliurar-los el mes d’abril, coincidint amb St. Jordi, els lliurarem una mica més tard, el mes de maig. Això ha estat fruit de la reflexió de l’organització amb editors, autors i llibreters, que han aconsellat separar l’acte de lliurament de la Diada de St. Jordi, per evitar una excessiva coincidència d’actes.

4. Jurats. Quant als jurats, que són un element primordial del prestigi dels premis, s’opta per continuar bàsicament amb els mateixos membres de la darrera edició, amb un únic canvi. Es tracta de la substitució d’un membre del jurat del premi Pin i Soler.

5. Format electrònic. La novetat de la darrera convocatòria consistent a presentar els treballs en format electrònic va donar uns resultats excel·lents. No tan sols es va estalviar temps i diners, sinó que es va poder assegurar correctament la privacitat de la identitat dels autors i es van poder resoldre fàcilment les incidències que es presentaven sobre la marxa.

 

Canvis

Els pocs canvis que s’han introduït enguany a les bases han estat, doncs, només en alguns aspectes formals, funcionals i organitzatius, que pretenen facilitar la gestió administrativa dels premis i preservar els drets dels participants. D’aquests petits canvis, els més significatius són:

1. S’afegeix un punt, el setè, de les Condicions generals, per tal d’assegurar al màxim l’anonimat dels originals i els drets dels autors sobre els seus textos.

2. Pel que fa al premi Vidal Alcover fins ara es deia que els participants havien de presentar un projecte amb una extensió de 20 a 40 pàgines, però no es deia quantes pàgines havia de tenir la mostra de traducció. A les bases actuals es precisa que la mostra traduïda ha de tenir almenys  10 pàgines.

 

Estadística d’originals rebuts durant les darreres convocatòries

 

Premis convocats

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011-2012

Pin i Soler de novel·la

17

17

13

19

32

17

26

24

22

15

9

37

82

Tinet de narrativa curta

108

115

164

233

195

203

250

218

241

195

99

314

336

Vidal Alcover de traducció

---

12

12

9

14

14

6

9

6

8

4

7

6

Total

125

144

189

261

241

234

282

251

269

218

330

358

424

 


Segells de reconeixement d'administració oberta