Esteu aquí: Inici Educació Petita infància Llars d'infants Llars d'Infants municipals Presentació

Presentació

Benvinguda

Les llars d'infants, o escoles bressol, són centres educatius que atenen els infants des dels quatre mesos fins als tres anys. La seva funció educativa es complementa amb la funció social, que fa possible el suport a les famílies per tal que puguin fer compatible la vida laboral amb la familiar.

Història

Inauguració del Ninot, el 1982. Foto: L'Arxiu.

Les llars municipals El Ninot i La Taronja van ser les primeres llars municipals de la ciutat de Tarragona. Creades el 1982, l’IMSST les va gestionar inicialment fins al 26 de març de 1994, quan el Consell Plenari va aprovar que la gestió passés a la Regidoria d'Ensenyament, incloent-hi la gestió i l’organització dels béns mobles i immobles i del personal.

Amb el temps s’hi van anar incorporant les altres llars municipals. El 28 de juny de 2004, el Consell Plenari va aprovar que el Servei d'Escoles Bressol, de nova creació, fos gestionat mitjançant la modalitat de concessió administrativa (gestió indirecta).

Els convenis de creació de les llars municipals es van anar aprovant en diferents dates: el 30 de setembre de 2004, LLIM El Serrallo; el 8 de març de 2005, LLIM El Miracle; el 17 de maig de 2006, LLIM Sant Salvador; el 30 de maig de 2005, LLIM Sant Pere i Sant Pau; el 3 de juliol de 2007, LLIM L’Arrabassada; el 25 de juny de 2010, LLIM Bonavista, i el 24 de gener de 2011, LLIM Cèsar August. Van quedar, doncs, finalment constituïdes les nou llars municipals que actualment gestiona el municipi de Tarragona.

El 24 de març de 2009 es publica el Reglament general del servei públic municipal de llars d’infants de l’Ajuntament de Tarragona, en el qual aquest assumeix com a pròpia la prestació del servei públic d’educació infantil de primer cicle, mitjançant l’establiment de les llars d’infants municipals.

Gestió directa de l'Ajuntament

Finalment, pels acords del Consell Plenari de 6 de juny de 2017 i de 18 de maig de 2018, respectivament, es va acordar el canvi de la forma de gestió del servei públic municipal de les llars d’infants municipals El Serrallo, El Miracle, Sant Salvador, Cèsar August i Sant Pere i Sant Pau, i posteriorment el de les llars L’Arrabassada i Bonavista. Les primeres van passar a gestió directa per part del mateix Ajuntament, a través de l’IMET, a partir del curs 2017/2018, i les segones, a partir del curs 2018/2019.

D’aquesta manera, en l'actualitat les nou llars d’infants municipals estan sota la gestió directa de l’Ajuntament de Tarragona, que ho fa través de l’Institut Municipal d’Educació.

Model educatiu

Les llars municipals de Tarragona són espais educatius on es té cura de l'infant i se li dona una atenció de qualitat des d'un vessant globalitzador, atenent la totalitat de les seves necessitats com a persona.

Es porta a terme un acompanyament en el desenvolupament dels infants, donant suport a les famílies en la conciliació entre la vida laboral i familiar.

El paper de l'entorn i la família és molt important a la vida de les llars. Es busca trobar canals de comunicació, participació i relació de qualitat perquè aquesta tasca conjunta d'educar es porti a terme en el dia a dia.

Cuidatges, rutines i joc

L'eix de les activitats són els moments de cuidatge i rutines dels infants per donar resposta a les necessitats fisiològiques (d'higiene, alimentació i descans), afectives (de vincle i seguretat) i de joc, descoberta i experimentació.

El nen o nena, com a ésser capaç i actiu en el seu propi aprenentatge, és el protagonista en les diferents propostes i situacions presentades de manipulació, descoberta i experimentació.

El joc és vital per al desenvolupament harmònic dels petits; és la forma en la qual els infants coneixen el món, a ells mateixos i als altres. Jugar és la forma més profunda d'investigació.

És en aquest joc espontani, de moviment lliure, on l'infant, mogut per les mateixes inquietuds, creix i es desenvolupa amb la riquesa dels espais, els materials i les interaccions amb els iguals.

El paper de l'equip educatiu

El paper de l'equip educatiu és el d'acompanyar els processos dels infants des de la presència activa, el respecte i el coneixement dels diferents moments evolutius per poder donar una resposta adequada en les diferents situacions, guiar l'infant amb la paraula a l'infant i educar-lo en la resolució pacífica dels conflictes.

També forma part del paper de l’equip educatiu, el fet de dur a terme un procés cognitiu de reflexió al voltant de la tasca educativa, i un ajustament de les observacions i la documentació pedagògica.

És fonamental mantenir un nivell de formació permanent de qualitat, innovadora i que respongui a les necessitats reals de totes les parts implicades.

PROJECTE EDUCATIU (llibret PDF)

Espais i places

L’ensenyament de les llars d’infants s’organitza per cursos, en funció de l’edat de l’alumnat: i0 per als infants d’entre quate mesos i un any, i1 per als infants d’entre un i dos anys, i i2 per als infants d’entre dos i tres anys.

Les estances de nadons acullen fins a vuit infants; les de mitjans, fins a tretze, i les de grans, fins a vint. Tots els grups tenen la seva educadora tutora, que esdevé el referent bàsic per als infants i les seves famílies, i també diferents educadores de suport per a les diferents activitats pròpies de la vida quotidiana de la llar.

El servei de llars d’infants municipals de Tarragona té nou centres educatius amb capacitat per a 629 places. L’oferta de places per llar és la següent:

  i0 i1 i2 Total
Arrabassada 8 26 40 74
Bonavista 8 26 40 74
Cèsar August 8 39 60 107
Sant Pere i Sant Pau 8 26 60 94
El Miracle - 13 40 53
El Serrallo - 13 40 53
El Ninot - 26 60 86
La Taronja - 13 20 33
Sant Salvador - 13 40 53
  32 195 402 629

Equip

A totes les llars d’infants municipals hi ha una directora i un equip educatiu format per mestres d’educació infantil i tècniques superiors d’educació infantil. Actualment, el servei de llars d’infants municipal integra més de seixanta professionals. El nombre d’estances o grups de cada llar determina el nombre i la ràtio de professionals de cada equip educatiu.

A més de les educadores, també disposem del suport de l’equip psicopedagògic municipal, encarregat de la detecció i el tractament dels infants escolaritzats amb necessitats específiques de suport educatiu.

Segells de reconeixement d'administració oberta