Història

Inauguració del Ninot, el 1982. Foto: L'Arxiu.

Les llars municipals El Ninot i La Taronja van ser les primeres llars municipals de la ciutat de Tarragona. Creades el 1982, l’IMSST les va gestionar inicialment fins al 26 de març de 1994, quan el Consell Plenari va aprovar que la gestió passés a la Regidoria d'Ensenyament, incloent-hi la gestió i l’organització dels béns mobles i immobles i del personal.

Amb el temps s’hi van anar incorporant les altres llars municipals. El 28 de juny de 2004, el Consell Plenari va aprovar que el Servei d'Escoles Bressol, de nova creació, fos gestionat mitjançant la modalitat de concessió administrativa (gestió indirecta).

Els convenis de creació de les llars municipals es van anar aprovant en diferents dates: el 30 de setembre de 2004, LLIM El Serrallo; el 8 de març de 2005, LLIM El Miracle; el 17 de maig de 2006, LLIM Sant Salvador; el 30 de maig de 2005, LLIM Sant Pere i Sant Pau; el 3 de juliol de 2007, LLIM L’Arrabassada; el 25 de juny de 2010, LLIM Bonavista, i el 24 de gener de 2011, LLIM Cèsar August. Van quedar, doncs, finalment constituïdes les nou llars municipals que actualment gestiona el municipi de Tarragona.

El 24 de març de 2009 es publica el Reglament general del servei públic municipal de llars d’infants de l’Ajuntament de Tarragona, en el qual aquest assumeix com a pròpia la prestació del servei públic d’educació infantil de primer cicle, mitjançant l’establiment de les llars d’infants municipals.

Gestió directa de l'Ajuntament

Finalment, pels acords del Consell Plenari de 6 de juny de 2017 i de 18 de maig de 2018, respectivament, es va acordar el canvi de la forma de gestió del servei públic municipal de les llars d’infants municipals El Serrallo, El Miracle, Sant Salvador, Cèsar August i Sant Pere i Sant Pau, i posteriorment el de les llars L’Arrabassada i Bonavista. Les primeres van passar a gestió directa per part del mateix Ajuntament, a través de l’IMET, a partir del curs 2017/2018, i les segones, a partir del curs 2018/2019.

D’aquesta manera, en l'actualitat les nou llars d’infants municipals estan sota la gestió directa de l’Ajuntament de Tarragona, que ho fa través de l’Institut Municipal d’Educació.

Segells de reconeixement d'administració oberta