Menjador

Servei de menjador: de 12 a 15 h

Aquest és un servei complementari, però també plenament educatiu, acomodat a les característiques i necessitats dels infants, alhora que es va potenciant la seva autonomia. La planificació i enfocament educatiu de l’espai de menjador i descans està basat en el respecte als diferents ritmes de les necessitats bàsiques i del treball dels hàbits dins de les rutines diàries.

Menús

El servei de menjador de les llars d’infants municipals és un servei de qualitat, orientat a una alimentació sana, variada i equilibrada, basada en productes de temporada, ecològics i de proximitat. Els menús estan adreçats al moment evolutiu de cada nen i nena, i són servits i acompanyats pel mateix personal de la llar, garantint totes les condicions higièniques i sanitàries requerides segons la normativa.

Els menús poden ser basal, sense carn, sense porc i adaptats a qualsevol intolerància alimentària i/o necessitat d’adaptació/especial alimentària sota prescripció mèdica.

Cuina

El servei de menjador a les llars d’infants municipals El Ninot, La Taronja, El Serrallo, El Miracle, Sant Salvador, Bonavista i L’Arrabassada és a càrrec de l’empresa AGORA CATERING SL.

El servei de menjador a les llars d’infants municipals Cèsar August i Sant Pere i Sant Pau és a càrrec de l’empresa SERHS FOOD AREA SL.

Preu

El preu del menjador depèn de la renda familiar i dels membres de la unitat familiar, segons els trams establerts:

trams de renda familiar* Per sota tram A Entre tram A i B Entre tram B i C Entre tram C i D Entre tram D i E Entre tram E i F Entre tram F i G Entre tram G i H Entre tram H i I Per sobre del tram I
Preu mensual 12 € 24 € 36 € 48 € 60 € 72 € 84 € 96 € 108 € 120 €

Preu per menjador esporàdic (preu per dia): 7 €

*En famílies nombroses o monoparentals, en famílies amb un membre amb 33% de discapacitat o més i en famílies amb més d'un infant matriculat simultàniament, s'aplicarà la quota del tram immediatment inferior al que li correspon.

Segells de reconeixement d'administració oberta