Esteu aquí: Inici Educació Petita infància Llars d'infants Llars d'Infants municipals Preinscripció i matrícula Criteris de prioritat i barem

Criteris de prioritat i barem

CRITERIS DE PRIORITAT I BAREM

Criteris prioritaris

PUNTS

CRITERI

OBSERVACIONS

50

Germans/es matriculats al centre

  • Aquest criteri és aplicable a infants en situació d'acolliment familiar.

30

Domicili de la persona sol·licitant: municipi de Tarragona

  • Quan el domicili habitual és al Municipi de Tarragona

20

Proximitat del lloc de treball de mare, pare o tutor/a legal.

  • Quan, a instància del pare o la mare, el tutor o la tutora o el guardador o guardadora de fet es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins lla zona educativa del centre. Aquest criteri és excloent de l'anterior. S'aplicarà el més favorable.

15

Mare, pare o tutor/a beneficiari de Renda Garantida de la ciutadania

 

Criteris complementaris (desempat)

PUNTS

CRITERI

15

La discapacitat en l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans

10

Si el pare, mare o tutors treballen al centre sol·licitat

10

Per formar part d’una família nombrosa

10

Per formar part d’una família monoparental

10

Si l’alumne/a és nascut en part múltiple o es presenta la preinscripció per a més d’un fill o filla

10

La situació d’acolliment familiar de l’alumne/a

10

La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

10

Si el pare, mare o tutors treballen ambdós o família monoparental treballi

Segells de reconeixement d'administració oberta