Acollida

Servei d’acollida (matí) De 8 a 9 h

Aquest és un servei complementari, destinat a millorar la conciliació familiar i laboral de les famílies o responsables legals dels infants. Tot i no estar dins l’horari lectiu, els infants són atesos pel mateix personal de la llar, organitzat per rebre’ls i gaudir d’una estona pensada per flexibilitzar l’entrada al centre, adaptat al ritme individual de cada infant. 

El preu de l'acollida depèn de la renda familiar i dels membres de la unitat familiar, segons els trams establerts:

trams de renda familiar* Per sota tram A Entre tram A i B Entre tram B i C Entre tram C i D Entre tram D i E Entre tram E i F Entre tram F i G Entre tram G i H Entre tram H i I Per sobre del tram I
Preu mensual 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 45 € 50 €

Preu per acollida esporàdica (preu per hora): 5 €

*En famílies nombroses o monoparentals, en famílies amb un membre amb 33% de discapacitat o més i en famílies amb més d'un infant matriculat simultàniament, s'aplicarà la quota del tram immediatment inferior al que li correspon.

Per oferir el servei d’acollida al centre de matí, hi ha d’haver una demanda de manera fixa al llarg del curs igual o superior al 15% del total de places de la llar. Per tant, es podrà oferir acollida sempre que la demanada fixa sigui igual a superior a:

Llar d'Infants Municipal Nombre mínim
L'Arrabassada 11 infants
Bonavista 11 infants
Cèsar August 16 infants
El Miracle 8 infants
El Ninot 13 infants
El Serrallo 8 infants
Sant Pere i Sant Pau 14 infants
Sant Salvador 8 infants
La Taronja 5 infants
Segells de reconeixement d'administració oberta