Esteu aquí: Inici Hisenda Els tributs Impostos i taxes: detall Tarifa social de la taxa d'escombraries

Tarifa social de la taxa d'escombraries

Tarifa Social de la Taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries per persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat

La tarifa social de la taxa pel servei de recollida i eliminació d’escombraries, per l’habitatge habitual de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat, és una tarifa fixa de 50 €.

Qui la pot sol·licitar

Persones i unitats familiars que es troben en situació de vulnerabilitat. Requisits:

  • Ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC*, en cas de persones que visquin soles.
  • Ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IRSC*, en cas d’unitats de convivència.
  • Ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC*, en cas de persones amb discapacitat o amb gran dependència.

*(A títol informatiu, per a l’exercici 2023, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l’Indicador de Renta de Suficiència de Catalunya en 614,65 € mensuals i 8.605,15 € anuals).

(L'Ajuntament demanarà informe a Serveis Socials, sobre el compliment del requisit de vulnerabilitat).

Termini de presentació

Entre l’1 i el 31 de gener de cada exercici.

Documentació a presentar

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada dels documents acreditatius dels ingressos de la unitat familiar i amb l’autorització expressa a l’ajuntament per consultar davant l’AEAT les seves dades econòmiques. Els ingressos s’han d’acreditar presentant:

  • Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
  • En el cas de contribuents que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF (Rendiments d’activitats econòmiques, prestacions econòmiques, Renda Garantida, Ingrés Mínim Vital, subsidis, pensions, rendiments de capital mobiliari i immobiliari,...).
  • En cas de discapacitat, certificat emès per l’òrgan competent de reconeixement de grau de discapacitat.

Sol·licituds

La sol·licitud s’ha de presentar presencialment a les oficines de l'OMAC o telemàticament a través de la Seu electrònica de l’ajuntament, adjuntant la documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar i amb autorització expressa a l’ajuntament per consultar davant l’AEAT les seves dades econòmiques:

FES LA SOL·LICITUD

Segells de reconeixement d'administració oberta