Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Institut Municipal de Serveis Socials Serveis / equips Família Intervenció Socioeducativa

Intervenció Socioeducativa

SIS - Servei d’Intervenció Socioeducativa de l’IMSST

Servei destinat a donar suport a les famílies amb infants en situació de risc, acompanyant el procés de criança. Hi ha 32 professionals, 386 places i quatre línies d'intervenció:

 1. Acompanyament a famílies amb infants de 0-3 anys.
 2. Atenció Diürna (AD). Intervenció amb infants i nois/es de 4 a 15 anys.
 3. SIFIAR. Atenció a famílies amb infants de 4 a 15 anys.
 4. Adolescents de 16 a 18 anys.

Què fem?

 • Observem i intervenim per reduir la situació de risc i prevenir situacions de des protecció treballant les habilitats parentals.
 • Treballem els lligams emocionals entre infants, joves i familiars de referència així com la vinculació amb el territori i la resta de xarxes i serveis de la ciutat.
 • Treballar l’assoliment progressiu de responsabilitats personals i socials.
 • Acompanyem les famílies i els joves en els processos de creixement, evolució i millora.

L’atenció a les famílies, els infants i els adolescents en situació de risc es realitza preferentment fora de l’horari escolar en els períodes lectius, tot i que hi pot haver també atenció individual o grupal en horari lectiu amb joves no escolaritzats i amb pares i mares amb infants de 0-3 anys que no acudeixen a llars d’infants.

Les activitats comprenen l’àmbit de les emocions, la salut, el desenvolupament físic i psicomotriu, l’adquisició d’aprenentatges, la comunicació i el llenguatge, el desenvolupament de les habilitats socials, l’establiment de vincles, l’autoestima, la identitat, els projectes de futur o el desenvolupament de les habilitats parentals, entre d’altres. Sempre en funció de l’edat i de les necessitats detectades.

Qui forma l'equip?

Educadors/es i integradors/es socials, i vetlladors/es.

Persones destinatàries

Infants, joves i famílies amb expedient de risc obert atesos/es pels serveis bàsics d’atenció social amb Pla d’Intervenció Familiar, o atesos/es pels serveis especialitzats en infància (EAIA) que disposin de Compromís Socioeducatiu.

Com s'hi accedeix?

A través dels Centres de Serveis Socials de referència.

Normativa

 • La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
 • La Cartera de serveis socials vigent, aprovada pel Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
 • Document elaborat l’any 2015 per la Generalitat: Servei d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies. Nou model d’intervenció per a la prevenció del risc de desprotecció infantil.
 • Pla estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2018-2021.
Segells de reconeixement d'administració oberta