Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Institut Municipal de Serveis Socials Serveis / equips Habitatge Pobresa energètica

Pobresa energètica

PAE - Punt d'Assessorament energètic

Segons l'Associació de Ciències Ambientals, una llar es troba en situació de pobresa energètica quan és incapaç de pagar una quantitat d'energia suficient per satisfer les seves necessitats domèstiques i/o quan es veu obligada a destinar una part excessiva dels seus ingressos per pagar la factura energètica del seu habitatge.

Què fem?

El Punt d'Assessorament energètic (PAE) és el servei que presta atenció de manera prioritària i més específica a les unitats familiars que es troben en una situació de vulnerabilitat energètica.

Davant d’aquestes situacions des dels serveis socials oferim:

Memòria

Podeu consultar la memòria anual del PAE 2022 (PDF) i en format d'inforgrafia les dades dels serveis prestats el primer semestre i el segon semestre de 2022.

A més a més, comptem amb la Taula de la Pobresa Energètica de Tarragona i Reus, un espai de planificació, coordinació, disseny d'intervencions de diagnosi, anàlisi, debat, recerca d'alternatives i proposta de solucions que garanteixin l'accés al consum energètic de les famílies amb vulnerabilitat.

QUI FORMA L’EQUIP?

Els professionals que treballem als centres de serveis socials de la zona nord, zona ponent i zona centre podrem atendre aquestes necessitats.

En un segon nivell més especialitzat, hi ha dos professionals que conformen el PAE, que aborden la pobresa energètica en els tres nivells d’intervenció: individualment, grupal i comunitària.

Persones destinatàries

Ciutadania de Tarragona.

COM S’hi ACCEDEIX?

Al PAE s’accedeix per derivació del/a professional referent dels serveis socials bàsics. Per tant, cal demanar cita al teu Centre de Serveis Socials.

Normativa

  • Llei 20/2014 del 29 de  desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum, publicada al DOGC núm. 6780,  del 31 de desembre de 2014.
  • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
  • Decret municipal 2021/2028.

Més informació

Segells de reconeixement d'administració oberta