Sensellarisme

PASS: Punt d'atenció per a persones en situació de sensellarisme

El Punt d'atenció per a persones en situació de sensellarisme ofereix informació i atenció immediata a les persones sense sostre. Les persones que s’hi acullen tenen accés als Serveis Socials i als recursos que faciliten, progressivament, l’autonomia econòmica i personal.

Què fem?

  • Servei d’Atenció Social (atenció directa, acompanyaments, seguiments...).
  • Servei de Menjador Social.
  • Servei d’Allotjament temporal (alberg, pensions).

QUI FORMA L’EQUIP?

L’equip professional està format per un/a integrador/a social, un/a treballador/a social i tres educadors/es socials.

PERSONES DESTINATÀRIES

  • Persones soles majors de 18 anys.
  • Les persones beneficiàries han d’acreditar la situació de necessitat, pobresa o exclusió social, i justificar documentalment que es troben amb dificultats per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques per la inexistència i/o la insuficiència d’ingressos econòmics; així com que no té, ni pot accedir a cap recurs de caràcter habitacional.

COM s'hi ACCEDeix?

Atenció, recepció i acollida directa presencialment els dilluns i dimecres de 9 a 14 h al Punt d'Atenció de Persones Sense Sostre al Carrer Misericòrdia, 14 de Tarragona.

Normativa

Segells de reconeixement d'administració oberta