Esteu aquí: Inici Educació Centres educatius Llars d'Infants Preinscripció i matrícula Sol·licitud i documentació a presentar

Sol·licitud i documentació a presentar

« Gener 2019 »
Gener
DlDtDcDjDvDsDg
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

Sol·licitud

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant, per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis. Podeu descarregar-vos en aquest enllaç la sol·licitud per al curs 2018-19.

 

Documentació a presentar en tots els casos

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet). Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies.

 

Altra documentació que cal adjuntar per acreditar les circumstàncies al·legades a efectes de baremació

 

Criteris al barem

Documentació a aportar

 1. Quan el domicili estigui situat al municipi de Tarragona, 30 punts
 2. Quan s’al·legui el lloc de treball dels progenitors, tutors o guardadors legals al municipi de Tarragona, 20 punts

 

*Els criteris 1 i 2 d’aquest apartat   són excloents entre si i s’aplicarà el més favorable.

 

 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant
 • Original i fotocòpia dels contractes de treball o certificat emès a l’efecte per les respectives empreses.

 

 

 

 

 1. Existència de germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que treballin al centre educatiu en el moment en què es presenta la sol·licitud, 40 punts
 • Germans: llibre de família
 • Documentació acreditativa de pares, mares o tutors/es legals que treballin amb una jornada de treball mínima de 10 hores setmanals al centre.
   
 1. Quan els pares o tutors siguin beneficiaris de la renda mínima per inserció (PIRMI),  10 punts
 • Documentació acreditativa de la renda mínima d’inserció (RMI)
 1. Discapacitat acreditada de grau igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o tutor/a, germà/germana, 10 punts
 • Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Es consideren afectades per una discapacitat igual o superior al 33% les persones que tenen reconeguda per la Seguretat Social una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o gran invalidesa i les de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Criteris complementaris d'admissió  
 • Per formar part d’una família nombrosa o monoparental, 15 punts
 • Original i còpia del carnet vigent de família nombrosa o monoparental
 • Malaltia crònica de l'alumne o l'alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 10 punts
 • Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació, en el qual s'indiqui expressament que l'alumne o l'alumna té diagnosticada una malaltia crònica (inclosa la celiaquia) que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s'ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut.
 • Pel fet que el pare, la mare, el tutor o tutora o els germans hagin estat escolaritzats al centre pel qual es presenta la sol·licitud, 5 punts
 • El pare, la mare, els tutors o els germans que hagin estat escolaritzats en el centre per al qual es presenta la sol·licitud hauran de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat