Consell Municipal de la Gent Gran

L’Ajuntament de Tarragona mitjançant el Consell Municipal de la Gent Gran vol aconseguir una millora de la qualitat de vida de les persones grans de la ciutat.

El Consell és l’òrgan d’assessorament municipal, per copsar la situació de la gent gran de la ciutat i està format per una cinquantena d’entitats i associacions. És també el marc ordinari de relacions entre les entitats de gent gran i l’Ajuntament.

El Consell promou la celebració d’esdeveniments que afavoreixen la participació. La presa de decisions per transmetre informació sobre la gent gran a l’Ajuntament és de forma assembleària.

Podeu accedir al reglament del consell en aquest enllaç

També podeu accedir a la versió castellana en aquest enllaç

 

Qui pot formar part del Consell Municipal de la Gent Gran?

Les entitats que tinguin entre les seves finalitats el treball amb la gent gran o la defensa dels interessos d’aquest sector social.

Consulteu el requisits en aquest enllaç

També hi podrán participar com a membres convidats:

  • Persones de reconegut prestigi o reconeixement ciutadà que pertanyin al col·lectiu de gent gran empadronades al municipi i interessades a col·laborar amb el Consell per a la promoció d’accions destinades a millorar i ampliar la presencia de la gent gran a la societat en tots els àmbits.
  • Entitats no domiciliades a Tarragona però que desenvolupin la seva tasca a la ciutat o que vetllin per les necessitats de les persones grans empadronades al municipi.

 

Eleccions a la Comissió Executiva de la Gent Gran

LAssemblea del Consell Municipal de la Gent Gran, de data 8 de novembre de 2016, va acordar iniciar el procés electoral per renovar quatre membres de la Comissió Executiva i que podeu presentar les vostres candidatures a qualsevol de les oficines de l’OMAC des  del dia 1 al 31  de desembre de 2016. Les entitats que vulguin presentar-se, han d'emplenar la següent sol·licitud:

Segells de reconeixement d'administració oberta