Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Ocupació Formularis valoració Enquesta valoració dels usuaris del Servei Municipal d'Ocupació

Enquesta valoració dels usuaris del Servei Municipal d'Ocupació

Enquesta valoració dels usuaris del Servei Municipal d'Ocupació

Dóna'ns la teva opinió i ajuda'ns a millorar el servei.

  Molt Força Poc Gens
T'han atès corractametn al demanar dia i hora?
T'han semblat clares les explicacions?
T'han semblat útils?
Et sembla que és útil el material lliurat?
S'han clarificat els dubtes plantejats a la sessió?
Hi havia suport a l'hora d'omplir els currículums?
T'han atès correctament a la sessió?
Creus que et serà útil en la teva recerca de feina?
Has utilitzat el material de consulta i/o d'informàtica?
En cas afirmatiu, t'agrairem que contestis les preguntes següents:


  Molt Força Poc Gens
T'ha semblat correcte el material de consulta?
T'ha semblat útil el material consultat?
T'han ajudat en la consulta (si ho has necessitat)?
T'han atès correctament?
  Molt Força Poc Gens
T'ha sigut útil la informació consultada?
T'han ajudat o orientat (si has tingut algun dubte)?
T'han atès correctament?
Pots especificar per a què has utilitzat l'ordinador?
  Molt bo Bo Regular Dolent
Temperatura
Il·luminació
Mobiliari
Equipament
  Molt bo Bo Regular Dolent
Temperatura
Il·luminació
Mobiliari
Equipament
  Molt bo Bo Regular Dolent
Temperatura
Il·luminació
Mobiliari
Equipament

El/la usuari/usuària d'aquest formulari declara que les dades consignades són certes i autoritza l'SMO per a la seva inclusió a la Borsa de Treball -d'acord amb el previst a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal- i a la seva utilització per a la intermediació amb les ofertes de treball i/o altres accions de formació/ocupació, en el ben entès que la tramitació de les ofertes no implica conformitat de l'SMO amb el seu contingut, entenent que l'empresa ha d'actuar de conformitat amb la legislació laboral i de Seguretat Social en vigor.

Les dades no es poden utilitzar per a finalitats diferents a aquelles per a les quals han estat recollides.

Segells de reconeixement d’administració oberta