Esteu aquí: Inici Educació Petita infància Llars d'infants Llars d'Infants municipals Famílies

Famílies

AFA

Les associacions de famílies d’alumnes (AFA) són associacions sense afany de lucre reconegudes legalment, que agrupen, voluntàriament, pares i mares del centre educatiu, i que tenen unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei.

La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats de la Llar, contribuir a la millora de la qualitat del sistema i al govern dels centres, i facilitar la prestació de serveis fora de l’horari lectiu.

L’AFA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels vostres fills i filles, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares.

Una AFA està constituïda pels seus associats i s'organitza en un equip de gestió, format per un o una president o presidenta; un o una secretari o secretària, i un o una tresorer o tresorera.

Consell Escolar

Un consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres. El formen els representants de tota la comunitat educativa de les llars d’infants.

En el cas de llars fins a tres aules, la representació la formen:

  • un/a representant de les famílies
  • una/a representant de les educadores
  • director/a
  • un/a representant de l’Ajuntament de Tarragona

En el cas de llars de més de 3 aules:

  • dos representants de les famílies
  • dos representants de les educadores
  • director/a
  • un/a representant de l’Ajuntament de Tarragona

Els/les representants de les famílies són escollits de manera democràtica entre la mateixa comunitat de famílies de les llars, mentre que el/la representant de les educadores és escollit per l’equip educatiu.

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar varis membres, ja que es produeixen canvis de les famílies.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars i l'horari lectiu, entre d'altres.

Segells de reconeixement d'administració oberta