Esteu aquí: Inici Educació Petita infància Llars d'infants Llars d'Infants municipals Funcionament i serveis

Funcionament i serveis

Horari i calendari

Horaris

Matí: de 9 a 12.30 h

Tarda: de 15 a 17 h

Acollida: de 8 a 9 h i de 17 a 18 h

Menjador: de 12 a 15 h

Calendari escolar

Obre'l en PDF

Quotes i preus

Les quotes i preus públics del servei de llars d'infants municipals queden fixats per les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Tarragona. Des del curs 2022-23 es disposa d’un model de tarifació social que fixa progressivament el preu dels serveis, considerant la renda de la unitat familiar i el seu nombre d’integrants, a més d’altres bonificacions com pertànyer a una família nombrosa o monoparental o acreditar una discapacitat superior al 33% al sí de la família:

Renda familiar anual Més de 24.001 € De 21.001 € a 24.000 € De 18.001 € a 21.000 € De 15.001 € a 18.000 € De 12.001 € a 15.000 € Fins a 12.000 €
Infants 1-2 anys (Matí i tarda) 160 € 144 € 128 € 96 € 48 € 16 €
Nadons: 0 anys (Matí i tarda) 280 € 252 € 224 € 168 € 84 € 28 €

Descomptes addicionals:

  • 10% Família nombrosa o monoparental.
  • 5% Familiar matriculat a la mateixa llar.
  • 5% Discapacitat igual o superior a 33%.

Consulteu el detall de tots els preus i bonificacions al document de Preus Públics:

Preus públics 2022-2023 (PDF).

Acollida

Servei d’acollida (matí) De 8 a 9 h

Aquest és un servei complementari, destinat a millorar la conciliació familiar i laboral de les famílies o responsables legals dels infants. Tot i no estar dins l’horari lectiu, els infants són atesos pel mateix personal de la llar, organitzat per rebre’ls i gaudir d’una estona pensada per flexibilitzar l’entrada al centre, adaptat al ritme individual de cada infant. 

El preu de l'acollida depèn de la renda familiar i dels membres de la unitat familiar, segons els trams establerts:

trams de renda familiar* Per sota tram A Entre tram A i B Entre tram B i C Entre tram C i D Entre tram D i E Entre tram E i F Entre tram F i G Entre tram G i H Entre tram H i I Per sobre del tram I
Preu mensual 5 € 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 40 € 45 € 50 €

Preu per acollida esporàdica (preu per hora): 5 €

*En famílies nombroses o monoparentals, en famílies amb un membre amb 33% de discapacitat o més i en famílies amb més d'un infant matriculat simultàniament, s'aplicarà la quota del tram immediatment inferior al que li correspon.

Per oferir el servei d’acollida al centre de matí, hi ha d’haver una demanda de manera fixa al llarg del curs igual o superior al 15% del total de places de la llar. Per tant, es podrà oferir acollida sempre que la demanada fixa sigui igual a superior a:

Llar d'Infants Municipal Nombre mínim
L'Arrabassada 11 infants
Bonavista 11 infants
Cèsar August 16 infants
El Miracle 8 infants
El Ninot 13 infants
El Serrallo 8 infants
Sant Pere i Sant Pau 14 infants
Sant Salvador 8 infants
La Taronja 5 infants

Menjador

Servei de menjador: de 12 a 15 h

Aquest és un servei complementari, però també plenament educatiu, acomodat a les característiques i necessitats dels infants, alhora que es va potenciant la seva autonomia. La planificació i enfocament educatiu de l’espai de menjador i descans està basat en el respecte als diferents ritmes de les necessitats bàsiques i del treball dels hàbits dins de les rutines diàries.

Menús

El servei de menjador de les llars d’infants municipals és un servei de qualitat, orientat a una alimentació sana, variada i equilibrada, basada en productes de temporada, ecològics i de proximitat. Els menús estan adreçats al moment evolutiu de cada nen i nena, i són servits i acompanyats pel mateix personal de la llar, garantint totes les condicions higièniques i sanitàries requerides segons la normativa.

Els menús poden ser basal, sense carn, sense porc i adaptats a qualsevol intolerància alimentària i/o necessitat d’adaptació/especial alimentària sota prescripció mèdica.

Cuina

El servei de menjador a les llars d’infants municipals El Ninot, La Taronja, El Serrallo, El Miracle, Sant Salvador, Bonavista i L’Arrabassada és a càrrec de l’empresa AGORA CATERING SL.

El servei de menjador a les llars d’infants municipals Cèsar August i Sant Pere i Sant Pau és a càrrec de l’empresa SERHS FOOD AREA SL.

Preu

El preu del menjador depèn de la renda familiar i dels membres de la unitat familiar, segons els trams establerts:

trams de renda familiar* Per sota tram A Entre tram A i B Entre tram B i C Entre tram C i D Entre tram D i E Entre tram E i F Entre tram F i G Entre tram G i H Entre tram H i I Per sobre del tram I
Preu mensual 12 € 24 € 36 € 48 € 60 € 72 € 84 € 96 € 108 € 120 €

Preu per menjador esporàdic (preu per dia): 7 €

*En famílies nombroses o monoparentals, en famílies amb un membre amb 33% de discapacitat o més i en famílies amb més d'un infant matriculat simultàniament, s'aplicarà la quota del tram immediatment inferior al que li correspon.

Trams de renda de la unitat familiar

Membres unitat familiar A B C D E F G H I
2 11.951,60 € 14.939,50 € 17.927,40 € 20.915,30 € 23.903,20 € 29.879,00 € 35.854,80 € 41.830,60 € 47.806,40 €
3 14.341,90 € 17.927,40 € 21.512,90 € 25.098,30 € 28.683,80 € 35.854,80 € 43.025,70 € 50.196,70 € 57.367,60 €
4 16.732,20 € 20.915,30 € 25.098,30 € 29.281,40 € 33.464,50 € 41.830,60 € 50.196,70 € 58.562,70 € 66.928,80 €
5 19.122,60 € 23.903,20 € 28.683,80 € 33.464,50 € 38.245,10 € 47.806,40 € 57.367,70 € 66.929,10 € 76.490,40 €
6 21.512,90 € 26.891,10 € 32.269,30 € 37.647,50 € 43.025,70 € 53.782,20 € 64.538,60 € 75.295,20 € 86.051,60 €
7 23.903,20 € 29.879,00 € 35.854,80 € 41.830,60 € 47.806,40 € 59.758,00 € 71.709,60 € 83.661,20 € 95.612,80 €
8 26.293,50 € 32.866,90 € 39.440,30 € 46.013,60 € 52.587,00 € 65.733,80 € 78.880,50 € 92.027,30 € 105.174,00 €
Més de 8 28.683,80 € 35.854,80 € 43.025,70 € 50.196,70 € 57.367,70 € 71.709,60 € 86.051,50 € 100.393,30 € 114.735,20 €

Servei psicopedagògic municipal

Sala multisensorial

Entre els principis generals de l’educació infantil trobem la detecció precoç i atenció primerenca de les necessitats específiques de suport educatiu. El Servei de Llars d’Infants Municipals de Tarragona disposa de professionals de l’atenció, assessorament i orientació psicopedagògica. La seva tasca va adreçada al conjunt de la comunitat escolar. Infants, mestres i famílies gaudeixen del suport necessari per garantir l’atenció educativa a tot l’alumnat dins el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

L'equip

L’Equip Psicopedagògic Municipal (EPM) està format per psicòlogues, logopeda, fisioterapeuta i una mestra d’educació especial.

Aquest servei d’atenció i suport psicopedagògic es configura com una peça més de la funció educativa de les llars d’infants municipals de Tarragona amb l’objectiu principal de facilitar el desenvolupament integral dels nens i nenes, donar suport al personal docent i assessorar les famílies dels infants usuaris de les llars.

Funcionament

L'acompanyament de l'Equip Psicopedagògic, tant als equips com a les famílies, s’inicia en el mateix moment de la preinscripció i continua durant tot el procés d’escolarització. També facilita la coordinació entre els diferents equips d’atenció primerenca, des dels CDIAP de zona fins als EAP.

El Servei de Llars d’Infants Municipal compta també amb el recurs d’una sala multisensorial a la Llar El Ninot, destinada principalment a l’atenció d’infants amb necessitats educatives especials.

Segells de reconeixement d'administració oberta