Esteu aquí: Inici Empresa Mesures de suport a pimes i autònoms Estat

Estat

1. Prestació extraordinària per autònoms

 • Qui la pot sol·licitar: Treballadors autònoms, també autònoms societaris.
 • Requisits: ser propietari d'un negoci que hagi estat obligat a tancar pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o bé pugui acreditar que la seva facturació s'ha reduït com a mínim el 75%.A més, s'ha d'estar donat d'alta al RETA i al corrent de pagament en les cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Durada: fins al darrer dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma.
 • Import: Per qui hagi cotitzat més de 12 mesos l'import de la prestació serà l'equivalent al 70% de la base reguladora. Per qui hagi cotitzat menys de 12 mesos, l'import serà el 70% de la base mínima del seu col·lectiu d'activitat.
 • Observacions: Qui pugui mantenir activa l'activitat amb pèrdues de mínim el 75% podrà compatibilitzar la prestació amb l'activitat. També és compatible sol·licitar un ERTE pel personal contractat i alhora sol·licitar la prestació extraordinària per autònoms.
 • On s'ha de tramitar: cada treballador autònom ho ha de sol·licitar a la seva mútua de treball.
 • Termini de sol·licitud: fins al darrer dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma.
   

Avís: Per poder sol·licitar la prestació s'ha d'estar donat d'alta al RETA. El temps que es cobri la prestació també comptarà com a temps cotitzat. Aquesta prestació és compatible amb altres que ja s'estiguin cobrant de la Seguretat Social, excepte la d'incapacitat temporal. 

2. Novetats sobre les quotes d'autònoms

 • Fins el 10 d'abril es pot sol·licitar l'aplaçament de la quota d'autònom del mes d'abril amb un interès reduït del 0.5%. Es pot sol·licitar a través de tercers (gestories, advocats...) o directament l'interessat. Ha de tractar-se d'un aplaçament nou, no el poden sol·licitar els autònoms que ja tinguin un altre en vigor. 
 • Per les quotes dels mesos de maig, juny i juliol es podrà sol·licitar una moratòria del pagament sense interessos ni recàrrecs. En aquest cas, les quotes s'hauran d'abonar 6 mesos després. 

3. Moratòria de pagament hipoteques de l'habitatge habitual i dels immobles afectes a l'activitat econòmica

Els treballadors autònoms que hagin de cessar la seva activitat o demostrin pèrdues en la facturació podran sol·licitar la moratòria en el pagament de la hipoteca, tant de l'habitatge habitual com de l'immoble afecte a l'activitat econòmica. Segons els requisits establerts als art. del 7 al 16 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

4. Flexibilització de contractes de subministres d'electricitat, gas natural i similars.

Autònoms i pimes podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes per acollir-se a tarifes més beneficioses per les pautes de consum provocades per la stiuació actual. Aquestes operacions no tindran cost (veure excepcions) ni en la sol·licitud inicial ni en la sol·licitud que es faci després per tornar a la situació habitual. Les pimes i autònoms tindran un termini de 3 mesos, després de finalitzat l'Estat d'Alarma, per sol·licitar la reactivació del contracte o la modificació de la tarifa. 

5. Suspensió de pagament de factures d'energia elèctrica, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per autònom i pimes

Els autònoms i pimes podran sol·licitar la suspensió de les factures dels consums recollits al títol, per tots els conceptes de les factures, durant els mesos que incloguin dies inclosos en el període de l'Estat d'Alarma. Un cop finalitzat aquest els imports de les factures suspeses es pagaran durant el termini de 6 mesos, durant els quals l'autònom o pimes no podrà canviar d'empresa comercialitzadora. 

Pels punts 2, 3, 4 i 5 podeu consultar la informació completa aquí

6. Línies d'avals per autònoms i empreses

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit i establiments financers de crèdit a empreses i treballadors autònoms. Aquesta línia d'aval la gestiona l'ICO, es pot sol·licitar per a prèstecs nous i per renovacions. Clicant aquí veureu tota la informació sobre característiques i condicions. 

7. Prèstec ICO sector turístic i activitats connexes COVID-19

Clicant aquí podeu veure les característiques d'aquest prèstec i les entitats financeres on es pot sol·licitar. 

8. Moratòria en l'àmbit tributari

Finalment, el pagament d'impostos previst pel 20 d'abril s'aplaça fins el 20 de maig per tots els autònoms i pimes amb una facturació inferior a 600.000€ anuals.

Els pagaments afectats són:

Model 303 de declaració trimestral de l'IVA.
Model 130 i 131 del pagament fraccionat de l'IRPF.
Pagament fraccionat de l'Impost de Societats.

9. Suspensió dels terminis en l'àmbit tributari

Se suspenen els terminis de pagament de deute tributari i venciment de terminis i fraccions d'acord d'ajornament i fraccionament ja concedits.

Fonts de les 4 línies estatals: Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

10. Com sol·licitar un ERTO, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació

Per la situació generada pel COVID-19 s'han flexibilitzat els requisits per sol·licitar un ERTO. A continuació us deixem un enllaç on trobareu resposta a les preguntes més habituals sobre quan i com tramitar-ho. També us deixem un full explicatiu del SEPE i el document excel que s'ha de presentar amb la sol·licitud.

Preguntes freqüents sobre la sol·licitud d'un ERTO per coronavirus
Full informatiu per empreses. SEPE
ERTE COVID-19. Full de càlcul que s'ha de presentar

En aquesta pàgina web de la Generalitat trobareu també tota la informació actualitzada sobre tots els temes relacionats amb l'empresa i la situació provocada pel COVID-19. 

Si voleu més informació sobre aquest recull d'ajuts i mesures us atendrem en el mail tarragonaimpulsa@tarragona.cat

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat