Àrees de proximitat per l'Educació Infantil i Primària

 

La proximitat al centre escollit és un dels criteris del barem que els centres utilitzen per ordenar les sol·licituds en cas que hi hagi més peticions que places.

Només es pot al·legar un sol criteri de proximitat: o es viu a l’àrea d’influència del centre educatiu, o es treballa a l’àrea d’influència del centre educatiu o es viu al mateix municipi on és el centre educatiu.


A efectes d’escolarització, Tarragona està dividida territorialment en diverses àrees d’influència. Dins de cada àrea pot haver-hi un o diversos centres. En la següent taula recollim les diferents àrees d’influència i els centres que hi pertanyen.

Zones Centres Educatius
1

Escola l'Arrabassada, Escola Saavedra, Escola Miracle, Col·legi Mare Nostrum, Col·legi Lestonnac-L'Ensenyança, Col·legi Sant Pau Apòstol, Col·legi Santa Teresa de Jesús.

2 Escola Sant Pere i Sant Pau, Escola Marcel·lí Domingo.
3

Escola El Serrallo, Escola Pau Delclòs, Col·legi Joan Roig, Col·legi El Carme.

4

Escola Cèsar August, Escola Tarragona, Col·legi Sant Domènec de Guzman, Col·legi Mare de Déu del Carme, Col·legi Vedruna Sagrat Cor, Tic-Tac.

5

Escola de Pràctiques, Escola Pax, Col·legi La Salle Tarragona.

6 Escola Sant Salvador.
7a

Escola Bonavista, Col·legi Joan XXIII.

7b Escola Mediterrani, Escola de Ponent.
7c Escola Campclar, Escola de Ponent.
7d

Escola  Torreforta, Escola Els Àngels, Escola de Ponent, Col·legi La Salle Torreforta.

7e Escola Riu Clar.
7f Escola La Floresta.

 

Podeu consultar el següent mapa per conèixer la distribució i delimitació de les diferents àrees d’influència.

Mapa amb les zones de P3 a 6é de primària:


 

Segells de reconeixement d'administració oberta