Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Oficina Municipal d'Escolarització de Tarragona (OME)

Colors

Telèfon: 977 211 119
Fax: 977 224 996
Adreça:

Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET)

Av. de Ramón y Cajal, 70
43005 Tarragona
Correu electrònic: ome@tarragona.cat
Horari d'atenció:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

NOTA: En compliment del protocol intern per risc epidemiològic adreçat als traballadors de l'Ajuntament de Tarragona, aquesta oficina us atendrà demanant cita prèvia al telèfon 977 248 409

El personal tècnic atendrà les vostres consultes a través del correu electrònic ome@tarragona.cat 

 

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és una entitat municipal impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona per promoure la corresponsabilitat entre l’administració autonòmica i l’administració local en la gestió del procés d’escolarització que duen a terme els centres educatius sufragats amb fons públics.

L'oficina es crea amb la finalitat de millorar el procediment d’admissió de l’alumnat i d’adequar la programació dels llocs escolars gratuïts a les característiques pròpies dels municipis.

Des de l'OME  s'edita la Guia de centres docents de Tarragona. Podeu descarregar-vos l'edició de l'any 2020.

També podeu descarregar-vos la Guia ràpida per la incorporació al llarg del curs.

Què ofereix l'OME

En relació a les famílies

  • Ofereix informació de l’oferta educativa de la ciutat.
  • Ofereix informació, orientació i assessorament en el procés de preinscripció i matrícula.
  • En el marc de les comissions d’escolarització vetlla pel compliment de la normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula.
  • En el marc de les comissions d’escolarització procura fer efectiva una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

En relació als centres educatius

  • Promou el coneixement dels centres de la seva oferta educativa.
  • Dona suport als centres en el procés de preinscripció i matrícula en el període ordinari.
  • Dona suport als centres en el procés d’escolarització que es produeix durant el curs escolar (Matrícula viva).

Finalitats de l'OME

El Decret 75/2007 de 27 de març en el seu article 20.4 estableix que les OME tenen les finalitats següents:
  1. Establir els mecanismes necessaris per orientar i informar adequadament les famílies de tota l'oferta educativa.
  2. Procurar una distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats educatives específiques que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions d'aquest Decret i de les funcions atribuïdes a les comissions d'escolarització.
  3. Supervisar el procés d'admissió de l'alumnat i el compliment de les normes que el regulen i proposar a l'Administració educativa les mesures que consideri adequades, sens perjudici de les competències que corresponen a la Inspecció Educativa.
Segells de reconeixement d’administració oberta