Esteu aquí: Inici Educació Participació Consell Municipal de la FP i l'Ocupació

Consell Municipal de la Formació Professional i l'ocupació

 

El Consell Municipal de la Formació Professional i l'Ocupació de Tarragona és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu promogut per l’Ajuntament de Tarragona.

El seu objectiu és ser un òrgan consultiu i participatiu i una plataforma estable de treball, on han de poder participar tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat, així com les organitzacions empresarials i les entitats públiques i privades de tot l’àmbit de la Formació Professional, tan reglada com no. Va ser constituït el 16 de maig de 2014.

Funcions

 1. Exercir la funció assessora davant l’Ajuntament.
 2. Demanar informació sobre qualsevol matèria que afecti el seu camp d’actuació i elevar informes i propostes sobre qüestions relacionades amb les seves finalitats.
 3. Fomentar i prestigiar la Formació Professionalitzadora a la nostra ciutat.
 4. Difondre i promoure l’oferta de formació educativa i formativa de la ciutat.
 5. Participar en una planificació coherent de l’oferta de la Formació Professional (Reglada, Ocupacional i Contínua).
 6. Garantir canals de comunicació i participació per a tots els qui tenen a veure amb la Formació Professional.
 7. Promoure una Formació Professional innovadora i oberta a Europa.
 8. Potenciar l’orientació acadèmica i professional.
 9. Facilitar la transició al món del treball.
 10. Promoure i potenciar mecanismes i instruments d’observació permanent de la Formació Professional i del món empresarial que serveixin per facilitar elements i criteris de planificació.
 11. Crear mecanismes de sinergies entre el sistema de Formació Professional inicial, d’adults i continuada.
 12. Promoure l’esperit emprenedor.
 13. Treballar en la integració dels tres subsistemes de la Formació Professional a la ciutat: reglat, ocupacional i continu.
 14. Organitzar jornades o conferències de sensibilització i divulgació.
 15. Qualsevol altra funció relacionada amb la Formació Professional que sigui coherent amb la naturalesa i objectius propis d’aquest Consell.

Totes aquestes funcions se desenvoluparan mitjançant l’elaboració d’un Pla de Treball Anual.

Actes de les sessions

Sessió CMFPOT 16/04/2014

Sessió CMFPOT 16/04/2015

Sessió CMFPOT 25/02/2016

Informació d'interès

Segells de reconeixement d’administració oberta