Esteu aquí: Inici Educació Èxit educatiu Laboratoris Creatius Normativa

Normativa

Llistat d'infants admesos, exclosos i en llista d'espera

Consulteu el llistat:

LLISTAT (PDF)

Normativa

Assignació de places

L’ordre dels criteris per l’assignació de places és el següent:

 1. Estar escolaritzat a un centre de la ciutat de Tarragona.
 2. Estar empadronat a la ciutat de Tarragona.
 3. Nombre de setmanes seleccionades: tindran prioritat les inscripcions que seleccionin un major nombre de setmanes en un mateix laboratori.
 4. Per ordre d’inscripció

Per tal de garantir l’equitat educativa i la inclusió de les activitats proposades, un 50% de les places es reserven per a infants i adolescents amb situació socioeconòmica vulnerable i/o Necessitats Educatives Especials.

La distribució de places setmanals és la següent:

 • 2 places, a cada Laboratori Creatiu, per a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) de tipus A1*.
 • 13 places, a cada laboratori creatiu, per a l’alumnat amb situació socioeconòmica vulnerable.
 • 15 places, a cada Laboratori Creatiu, per a la resta d’infants i adolescents que no compleixin els criteris anteriors de vulnerabilitat i/o NEE de tipus A1*.

Llista d’espera

En cas que la demanda superi el nombre de places setmanals ofertades, es generarà una llista d’espera, seguint els criteris d’assignació.

En cas que hi hagi places vacants, des de l’Institut Municipal d’Educació, es contactarà, seguint el corresponent ordre, amb les persones que constin a la llista per tal de confirmar la voluntat d’assistir a les activitats, o bé refusar-hi.

Renúncies o pèrdua del dret a plaça

 • Un cop confirmada la plaça, si finalitzat el període de matrícula no ha estat formalitzada, s’entendrà com una renúncia a la plaça i s'oferirà al següent infant, segons la llista d’espera establerta a cada Laboratori Creatiu.
 • Un cop finalitzat el període matrícula i adjudicada la plaça a l’activitat, si la familia vol renunciar-hi haurà d’enviar un correu electrònic manifestant aquesta voluntat a: estiu.imet@tarragona.cat
 • Un cop iniciada l’activitat, en cas d’absència de dos dies consecutius, o tres dies alterns en una mateixa setmana, sense justificant mèdic o sense que es valori adequadament justificat, l’infant perdrà la plaça.
 • Aquells infants que hagin perdut la plaça seran informats via correu electrònic.

MÉS INFORMACIÓ (PDF)


A1*: Alumnat amb certificat de disminució igual o superior al 33% o dictamen de reconeixement de necessitats educatives especials emès per un Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).

Segells de reconeixement d'administració oberta