Esteu aquí: Inici Educació Èxit educatiu Pla Educatiu d'Entorn Tarragona Èxit escolar i educatiu

Èxit escolar i educatiu

Per tal de contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu, des del Pla Educatiu d'Entorn de Tarragona oferim:

TSAE - Tallers de Suport i Acompanyament Educatiu

Els TSAE són una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat amb més necessitat educativa a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge i afavorir l’adquisició d’habilitats i competències socials i psicoemocionals.

Mentoria

La mentoria social és una metodologia d'intervenció social en la qual, mitjançant la creació de relacions basades en vincles de confiança, les persones mentores acompanyen persones que es troben en una situació de risc d'exclusió, per afavorir el seu desenvolupament social i personal.

SOAC: Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari

El Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari busca, des de la col·laboració i el treball en xarxa amb els diferents recursos i serveis de la zona, l’èxit educatiu dels infants i joves dels 0 als 20 anys, posant especial atenció en aquells que es troben en una situació més vulnerable.

Comissió tècnica d’absentisme

La comissió estableix el protocol d’actuació i l’estructura bàsica de coordinació entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, per treballar els casos d’absentisme dels infants i joves en edat escolarització obligatòria.

Representacions artístiques

Fem suport i coordinació de les representacions teatrals i musicals que realitzen els diferents centres educatius, per tal de donar-los-hi visibilitat fent-les arribar a tota la comunitat educativa.

Segells de reconeixement d'administració oberta