Esteu aquí: Inici Educació Notícies Notícies 2015 Reunió de la Comissió Representativa Institucional del Pla Educatiu d'Entorn

Reunió de la Comissió Representativa Institucional del Pla Educatiu d'Entorn

Reunió de la Comissió Representativa Institucional del Pla Educatiu d'Entorn

Es tracta de l’òrgan de decisió que acull els representants de les diferents entitats, associacions i organismes que participen en el Pla
10/11/2015

Aquest matí ha tingut lloc la Comissió Representativa Institucional del Pla Educatiu d'Entorn (PEE), a la sala del Consell d’Administració de l'Institut Municipal Educació Tarragona.

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una iniciativa de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona que vol donar resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa d’una zona més enllà de l’àmbit escolar. Es va iniciar durant el curs 2004-2005 centrat exclusivament al barri de Sant Salvador i durant el curs 2007-2008 el seu àmbit d’actuació s’ha estès a tota la zona de Ponent.

 

Objectius del PEE

Els objectius del PEE són diversos: contribuir a incrementar l’èxit acadèmic, millorar les condicions d'escolarització, potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn escolar, així com millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística. També es potencia l’educació en valors i el compromís cívic, i l’educació en el lleure; el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori. “Es tracta d’enfortir els vincles entre les famílies i el centre educatiu”, afirma Francesc Roca, conseller responsable d’Educació, “també s’han d’enfortir la xarxa entre centres educatius i la relació entre els centres educatius i l’entorn”, afegeix.

Pel desenvolupament d’un Pla Educatiu d’Entorn cal la implicació i participació activa de tots els agents educatius del territori. El Pla Educatiu d’Entorn ha de promoure la participació de tots ells i garantir la seva representació entre l’administració local, els equips directius i els equips docents dels centres educatius; els consells escolars de centre i els municipals, els membres dels serveis educatius i la junta de les AMPA dels centres educatius, els infants, joves i famílies els professionals dels serveis municipals i de la Generalitat, el teixit associatiu i les entitats, culturals, esportives o de lleure.


Estructura organitzativa del PEE

La Comissió Representativa Institucional és l’òrgan de decisió que acull els representants de les diferents entitats, associacions i organismes que participen en el Pla Educatiu d’Entorn (Ajuntament, Departament d’Ensenyament i altres departaments o institucions). És on es fixen les grans orientacions del Pla.

La Comissió Operativa és l’espai on es fa possible que el Pla funcioni i es dinamitzi. És un òrgan de gestió al qual li correspon coordinar i dinamitzar el treball de les comissions participatives. Ha d’elaborar el pla d’actuació i la memòria de cada curs a partir de les propostes de les comissions

Les Comissions Participatives o grups de treball són grups formats per diferents agents educatius que interactuen i reflexionen sobre un tema específic per diagnosticar necessitats, elaborar propostes d’actuacions i valorar-ne els resultats.

Coordinació tècnica:

  • Tècnica de l'Institut Municipal d’Ensenyament de Tarragona
  • Assessora LIC (Llengua Interculturalitat i Cohesió Social) dels Serveis Educatius de Tarragonès


La relació d’actuacions del PEE Tarragona es distribueix en funció de quatre eixos interconnectats entre ells, a partir de la detecció de necessitats i propostes fruit de les Comissions de zona del curs passat:

  • Èxit educatiu
  • Equitat i lleure
  • Xarxa i entorn
  • Famílies
Segells de reconeixement d’administració oberta