Esteu aquí: Inici Educació Notícies Notícies 2022 La setmana vinent s'inicia la preinscripció escolar a Tarragona amb la nova zonificació escolar

La setmana vinent s'inicia la preinscripció escolar a Tarragona amb la nova zonificació escolar

La setmana vinent s'inicia la preinscripció escolar a Tarragona amb la nova zonificació escolar

Dilluns 7 de març serà el torn d’Infantil i Primària i per a l’ESO, el dimecres 9 de març
03/03/2022

El dilluns, 7 de març, s’inicia la preinscripció escolar a l'educació infantil i primària per a famílies d'infants nascuts al 2019 que el proper any començaran P3 (que a partir d’ara s’anomenarà I3, Infantil 3) fins a 6è de primària. Serà el 9 de març, el torn de la preinscripció a Educació Secundària Obligatòria. En ambdues etapes aquest tràmit finalitzarà el 21 de març.  

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona, ha preparat un portal amb tota la informació necessària que els interessats podran consultar a la web de l'IMET. Les famílies hi podran consultar les jornades de portes obertes per visitar les escoles o fer consultes i així escollir el centre educatiu. També hi trobaran les fases i les llistes de la preinscripció, els criteris de prioritat i barem i la sol·licitud i la documentació a presentar. 

El portal, a més, permet a les famílies descarregar la nova edició de la Guia de centres educatius. Aquest document permet a les famílies conèixer la nova zonificació escolar de la ciutat de Tarragona, que ha passat de tenir set a quatre zones. Cal recordar que aquest any l’oferta inicial de places a I3 és, tenint en compte la ràtio per grup, de 20 alumnes als centres educatius públics i 23 als centres educatius concertats.  

És important tenir present que, com en el curs passat, és obligatori realitzar el tràmit de forma telemàtica amb identificació digital o amb suport informàtic. Aquesta gestió es pot fer a través de qualsevol dispositiu mòbil i les famílies que tinguin qualsevol impediment es poden dirigir a l’Oficina Municipal d’Escolarització, als punts OMNIA de la ciutat o al centre educatiu demanat en primera opció.  

Per a la preinscripció d’aquest curs cal tenir en compte diverses qüestions

 • S’ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència el centre o centres on es vol cursar els estudis.  
 • Caldrà adjuntar la documentació necessària, escanejada o fotografiada. Un cop presentada la sol·licitud telemàticament es generarà un resguard.  
 • Un cop feta la preinscripció i a partir del 21 d’abril es podrà fer el seguiment de la sol·licitud i el 10 de juny es podrà conèixer la plaça finalment obtinguda. La formalització de la matrícula serà del 21 al 29 de juny.  

La puntuació es determinarà tenint en compte els criteris prioritaris  

 • Si es tenen germans estudiant al centre (50 punts). 
 • Si la proximitat del domicili habitual dins la zona educativa del centre (30 punts). 
 • Si l’adreça del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet està dins de la zona educativa (20 punts).  
 • Si el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania (15 punts). 
 • Si el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat (10 punts). 

Pel que fa als tres criteris referents a la proximitat no es pot acumular més d’una puntuació, encara que es doni més d’un dels supòsits. 

En cas d’empat de puntuació s’apliquen altres criteris complementaris

 • Si l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans pateix alguna discapacitat (15 punts). 
 • Si el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (10 punts). 
 • Si l’alumne ha nascut en un part múltiple (10 punts). 
 • Si l’alumne es troba en situació d’acolliment familiar (10 punts). 
 • Si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (10 punts). 
 • Si es forma part d’una família nombrosa o monoparental (10 punts). En el cas de tenir les dues condicions se sumen les puntuacions (20 punts). 
Per tal d’ajudar en aquest procés de preinscripció, les famílies que ho necessiten poden demanar una cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Escolarització trucant al telèfon 977 211119. Aquest servei es troba a la seu de l’Institut Municipal d’Educació (Av. Ramón y Cajal, 70).   
 
Segells de reconeixement d'administració oberta