8. Ruf Fest Aviè

1 1 7 7 2 2 8 8 3 3 9 9 10 10 4 4 5 5 6 6

Ruf Fest Aviè

(Marsella, darreries s. IV dC)

Biografia: Postumi Rufi Fest Aviè, conegut com a Aviè, va néixer a Volsinii i va ser procònsol dues vegades el 366 i 367, probablement a l’Àfrica. Va ser poeta, astrònom i geògraf romà. Ora maritima està escrit en trímetres iàmbics i descriu la costa mediterrània des de la mar. És la primera font literària coneguda que dona notícies geogràfiques i de topònims antics del litoral.

Ruf Fest Aviè, ORA MARITIMA

[...]Post haec harenae plurimo tractu iacent,
per quas Salauris oppidum quondam stetit,
in quis et olim prisca Callipolis fuit,
Callipolis illa quae per altam moenium
proceritatem et celsam per fastigia
subibat auras, quae laris vasti ambitu
latere ex utroque piscium semper ferax
stagnum imprimebat, inde Tarraco oppidum,
et Barcilonum amoena sedes ditium,
nam pandit illic tuta portus brachia,
uiretque semper dulcibus tellus aquis.

Ruf Fest Aviè, Periple

[...]Després d’això s’estén una ampla renglera de platges, en les quals en altres temps hi hagué la fortalesa de Salauris, i on també hi hagué antigament la primitiva Cal·lípolis, aquella famosa Cal·lípolis que per l’altura de les seves fortificacions i l’elevació de les seves talaies s’enfilava pels aires; que per l’amplària dels seus entorns estava a trenc d’ona per un costat i altre d’un mar sempre abundós en peixos: d’aquí fou Tàrraco, ciutadella i residència amena de rics naviliers, car un port hi obre els seus braços i la terra està sempre amarada d’aigües dolces.


(Traducció: Joaquim Icart i Leonila)

Segells de reconeixement d'administració oberta