Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Altres Unitat d'Escolarització Compartida

Unitat d'Escolarització Compartida

 

La Unitat d'Escolarització compartida (UEC) és un servei educatiu municipal que consisteix en un programa de diversificació curricular específic per a alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d'exclusió social, amb la finalitat de prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres educatius.
L'objectiu de la UEC és afavorir l'assoliment de les competències bàsiques de l'etapa i l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que motivi els alumnes, retornant-los la confiança en les possibilitats d'èxit personal, reforçant-ne els aprenentatges i evitant l'abandonament escolar.

Els objectius generals se centren en:

  • Acompanyar en la realització d’un itinerari de futur (laboral i/o educatiu).
  • Potenciar conductes positives que permetin un creixement saludable.
  • Aconseguir que els joves es relacionin amb altres persones i participin en activitats de grup, que adoptin actituds positives i superin inhibicions i prejudicis.
  • Aconseguir que aquests joves es formin una autoimatge ajustada, i desenvolupin l’autoestima per tal de millorar el benestar personal i col•lectiu.
  • Treballar hàbits esportius i d’oci saludables.

Les àrees de formació que es treballen són les següents:

  • Àmbit lingüístic i social: Llengua i literatura catalana i castellana, Llengua anglesa, Ciències socials, Geografia i Història, Tutoria i Cinefòrum: educació per la ciutadania i drets humans.
  • Àmbit científic i tecnològic: Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Educació visual i plàstica i Taller d’informàtica.
  • Àmbit pràctic i d’expressió física: Educació Física, Taller d’Hort i Jardineria, Taller de Fotografia, Taller de Cuina, i Formació i Orientació Laboral que es porta a terme mitjançant les tutories tant individuals com de grup.

 
 
Segells de reconeixement d’administració oberta