Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Altres Unitat d'Escolarització Compartida

Unitat d'Escolarització Compartida

Què és una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC)?

És un servei educatiu municipal que consisteix en un programa de diversificació curricular específic per a alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d'exclusió social, amb la finalitat de prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres educatius.

Es tracta d’una escolarització compartida amb el centre docent en què l'alumnat estigui matriculat, del qual continuarà depenent als efectes acadèmics i administratius.

A qui s’adreça?

Als joves d'edats compreses entre els 14 i els 16 anys, que es trobin cursant l’Educació Secundària Obligatòria i que requereixen una atenció especialitzada per tal de garantir la seva continuïtat dins del sistema educatiu.

Com s’hi accedeix?

Els centres educatius i l’EAP amb l’autorització de les famílies fan una proposta d’escolarització compartida als Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que acaba resolent la proposta.

Des de la UEC de Tarragona podem atendre un màxim de 12 alumnes.

Què fem a la UEC de Tarragona?

Es prioritza l’atenció educativa personalitzada en grups reduïts i flexibles. Es desenvolupen un conjunt d’intervencions educatives que tenen una triple vessant: personal-terapèutica, acadèmica-educativa, professional-vocacional.

La metodologia de treball inclou la interrelació entre família, entorn social, escolar i laboral des d’una mirada conjunta. També inclou l’atenció personalitzada a l’alumnat, l’acció tutorial i, sobretot, l’atenció compartida, per tal de donar resposta a les necessitats sorgides en el procés educatiu i personal de cadascun dels alumnes, pensant en un desenvolupament integral i en la capacitació per a una inserció a l’entorn social normalitzat amb l’objectiu de potenciar la confiança, reforçar els aprenentatges i evitar l’abandonament escolar.

L’alumnat és tingut en compte, amb les seves diferents motivacions, interessos, estils cognitius i ritmes, i per això, s’imparteix el currículum de l’ESO, adaptat a les necessitats de l’alumnat i amb especial atenció al desenvolupament de les competències bàsiques contemplades en les diverses àrees.

Treballem amb metodologies que afavoreixen l’atenció a la diversitat, la realització de treballs cooperatius i en grup en diferents projectes transversals i tallers que es realitzen al llarg del curs: de Fusteria, de Ceràmica, d’Hort i Jardineria, de Pintura, de Cuina, de Fotografia, d’Aprenentatge Basat en Jocs (APJ), etc.

Més informació:

977 552 676
977 248 409
uec@tarragona.cat
imet@tarragona.cat

Segells de reconeixement d'administració oberta