Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Institut Municipal de Serveis Socials Serveis / equips Habitatge Sensellarisme Què és el sensellarisme?

Què és el sensellarisme?

Projecte per combatre i sensibilitzar sobre el sensellarisme a Tarragona

Als últims anys són moltes les ciutats que s'estan organitzant per atendre i mirar de trobar solucions a les persones que es troben vivint al carrer. A Tarragona, entitats i Adminitració també s'han unit per treballar-hi organitzant el recompte de persones sense sostre: l'acció clau per diagnosticar el problema i començar a definir propostes d'actuació.

El sensellarisme, sinhogarismo en castellà i homelessness en anglès, és un concepte nou que s’ha instaurat en l'agenda política i pública per definir a tota aquella persona que no disposa de les mínimes condicions d’habitatge que permeten viure amb dignitat.

En funció de les condicions d’habitabilitat, FEANTSA (Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que Treballen per les Persones Sense Llar), proposa la classificació ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) per tenir una classificació que s’adopti a l'àmbit Europeu, tant per les entitats com per les administracions públiques, amb la finalitat d'abordar el problema de l'exclusió residencial.

La classificació es divideix en quatre tipus de situacions:

 • Sense sostre: quan la persona no disposa d’un espai físic per viure.
 • Sense llar/habitatge: quan la persona no disposa d’un espai físic, encara que aquest no reuneixi les condicions necessàries per privacitat per considerar-lo un espai propi i quan la titularitat no sigui legal ni pròpia. Es considera una persona sense llar o sense habitatge la que pernocta en equipaments públics o en entitats socials.
 • Habitatge insegur: quan la persona disposa d’un espai físic per a viure però no pot desenvolupar una vida privada, perquè no té permís legal per utilitzar-lo com a allotjament.
 • Habitatge inadequat: quan la persona viu en un espai que no reuneix les condicions adequades per l’habitabilitat. La persona disposa d’un espai físic on pot desenvolupar la seva vida privada, amb permís legal d’utilització o ostentant-ne la propietat, però amb les incomoditats derivades del deteriorament dels equipaments.

El projecte i el recompte serveixen per treballar el primer dels casos.

Els agents socials que han impulsat aquesta iniciativa són:

 • Ajuntament de Tarragona
 • Guàrdia Urbana de Tarragona
 • Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona
 • Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Tarragona
 • Fundació Arrels
 • Associació Joventut i Vida
 • Associació Pax Mundo
 • Càrites Interparroquial
 • Càtedra d’habitatge de la URV
 • Càtedra d’inclusió Social de la URV
 • Oficina de voluntariat de la URV
 • Creu Roja
 • Departament de Treball Afers Socials i Famílies
 • ECAS
 • Federació d’associacions de veïns de Llevant
 • Fundació Bonanit
 • Fundació Formació i treball
 • Protecció civil de Tarragona

Més informació:

Segells de reconeixement d'administració oberta