• Canals RSS de l'Ajuntament de Tarragona
 • Facebook de l'Ajuntament de Tarragona
 • Twitter de l'Ajuntament de Tarragona
 • Flickr de l'Ajuntament de Tarragona
 • Pinterest de l'Ajuntament de Tarragona
Esteu aquí: Inici Educació Centres educatius Ensenyament d'adults Centre Municipal de Formació d'Adults FORUM Preinscripció CMFA Fòrum: curs 15 / 16

Preinscripció CMFA Fòrum: curs 15 / 16

 

Informació general

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes en el Centre Municipal de Formació d’Adults (CMFA) Fòrum. Aquest procés d'admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès/a en el centre
 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos
 • Un cop admès/a s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre

 

Qui pot accedir?

 1. En general, per accedir als ensenyaments del CMFA Fòrum cal tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any 2015.
 2. Les persones majors de 16 anys, o que els compleixin durant l’any 2015, si es troben en alguna d'aquestes situacions: 
 3. Al curs de formació específica per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà també poden accedir-hi les persones que tenen més de 17 anys o bé els compleixen l'any natural en què inicien el curs.
 4. Els alumnes que obtinguin qualificació positiva en la preparació per a les proves d'accés però no superin la prova i vulguin tornar a fer el curs, no podran ser considerats antics alumnes a efectes de preinscripció i matrícula, però podran fer novament el curs en el supòsit que el centre o aula disposi de places lliures i després de prioritzar els alumnes que hi accedeixen per primera vegada.
 5. Per ser admès o admesa en un ensenyament d'adults cal presentar la sol·licitud de preinscripció. En els processos d'admissió no s'admeten sol·licituds fora de termini.
   

 

 

 

Calendari

Per a proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà, superior, universitat, anglès i informàtica

Fases Dates
Publicació de l'oferta d'ensenyaments 20 de maig 2015
Sol·licitud de continuïtat d'alumnat propi 10 al 12 de juny 2015
Publicació de l'oferta de places 18 de juny 2015
Període preferent d'informació i orientació de l'alumnat nou Durant el mes de juny 2015
Matrícula d'alumnat propi 1 a 3 de juliol
Període de presentació de sol·licituds alumnat nou 22 a 29 de juny 2015
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb puntuació provisional 3 de juliol 2015
Sorteig públic per situacions d'empat 7 de juliol 2015
Termini per presentar reclamacions 6 al 8 de juliol 2015
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb puntuació definitiva 9 de juliol 2015
Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera 14 de juliol 2015
Matrícula de l'alumnat admès 2 al 8 de setembre 2015
Matrícula de l'alumnat de la llista d'espera A partir del 9 de setembre 2015
 

 

Per als ensenyaments de formació instrumental, català i castellà

Fases Dates
Període de presentació de sol·licituds 2 a 7 de setembre 2015
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional 10 de setembre 2015
Sorteig públic per a situacions d'empat 14 de setembre 2015
Termini de presentació de reclamacions 14 i 15 de setembre 2015
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb puntuació definitiva 16 de setembre de 2015
Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera 21 de setembre de 2015
Matrícula de l'alumnat admès Del 21 al 24 de setembre 2015
Matrícula de l'alumnat de la llista d'espera A partir del 25 de setembre de 2015

Criteris d’admissió

Si per a una determinada activitat formativa hi ha més sol·licituds d'admissió que places, es dóna prioritat a les sol·licituds de l'alumnat antic, és a dir, l'alumnat matriculat el curs actual (2014-2015). Aquest alumnat ha de presentar la sol·licitud de continuïtat entre el 10 i el 12 de juny de 2015 i ha de fer la matrícula segons el calendari que estableixi i difongui cada centre o aula.

Si encara queden places vacants, s'admeten sol·licituds d'alumnat nou. Entre l'alumnat nou, es dóna preferència al que resideix o treballa en el mateix municipi del centre o l'aula (o en un municipi proper on no hi hagi l'activitat formativa), el que cursa o ha cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial o el que participa al Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació". A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas que es produeixi empat després d'aplicar el criteri exposat. L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa per sorteig públic.

L'alumnat admès ha de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari que s'aprova en el punt segon d'aquest acord. L'alumnat que no formalitzi la matrícula en aquest període es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

L'ordre d'admissió, si hi ha igualtat de condicions, s'estableix per sorteig.

Oferta formativa

Ja podeu consultar l'oferta formativa i les places vacants del CMFA Fòrum per al curs 2015-16.

Sol·licitud de preinscripció

Podeu descarregar la sol·licitud de preinscripció per als ensenyaments impartits al CMFA Fòrum per al curs 2015-16. (pendent)

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, heu de presentar la següent documentació

 

Informació i matrícula

 • CMFA Fòrum
  Av. Ramón y Cajal, 70
  43005 Tarragona
  Telèfon: 977 242 833

Horari de preinscripció i matrícula: De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h i de 16:00 a 19:00 h.

 • Aula de Sant Pere i Sant Pau
  Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
  977 200 394
 • Aula de Sant Salvador
  Centre Cívic de Sant Salvador
  977 521 166
 

 

Compartir

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat