Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Ensenyament d'adults Centre Municipal de Formació d'Adults FORUM Preinscripció CMFA Fòrum: Curs 2020 / 21

Preinscripció CMFA Fòrum: Curs 2020 / 21

 

Informació general

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes al Centre Municipal de Formació d’Adults (CMFA) Fòrum. Aquest procés d'admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

  • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana l'admissió al centre.
  • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos. Davant la situació actual pel covid 19 les sol·licituds es presentaran online a través de la pàgina web. Es descarregarà el formulari, s’omplirà i juntament amb una fotocòpia escanejada de la documentació s’enviarà al correu del centre cmfa@tarragona.cat  
  • Un cop rebuda l'admissió, s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre.

 

Qui hi pot accedir?

  1. En general, per accedir als ensenyaments del CMFA Fòrum cal tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s'inicia la formació.
  2. Les persones majors de 16 anys, o que els compleixin durant l’any natural que s'inicia la formació, si es troben en alguna d'aquestes situacions: 
  3. Al curs de formació específica per a l'accés a cicles formatius de Grau Mitjà també poden accedir-hi les persones que tenen més de 17 anys o bé els compleixen l'any natural en què inicien el curs.
  4. Els alumnes que obtinguin qualificació positiva en la preparació per a les proves d'accés però no superin la prova i vulguin tornar a fer el curs no podran ser considerats antics alumnes a efectes de preinscripció i matrícula, però podran fer novament el curs en el cas que el centre o l'aula disposi de places lliures i després de prioritzar els alumnes que hi accedeixen per primera vegada.
  5. Per obtenir l'admissió en un ensenyament d'adults cal presentar la sol·licitud de preinscripció. En els processos d'admissió no s'admeten sol·licituds fora de termini.
     

 

Calendari i llistats

Tots els ensenyaments.

Fases Dates Llistats
Sol·licitud de continuïtat d'alumnat propi

 Del 8 al 11 de juny de 2020

 
Publicació de l'oferta d'e places 12 de juny de 2020  
Període preferent d'informació i orientació de l'alumnat nou

Durant el mes de

juny de 2020

 
Matrícula d'alumnat propi    
Període de presentació de sol·licituds

Del 15 al 29 de juny de 2020

 
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb puntuació provisional

6 de juliol de 2020 a partir de les 14:00 h.

 
Sorteig públic per situacions d'empat 

Es realitzarà als serveis centrals del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

(Via Augusta, 202, Barcelona)

7 de juliol de 2020, a les 11. 00h

 
Termini per presentar reclamacions

Del 6 al 10 de juliol de 2020

 
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb puntuació definitiva

14 de juliol de 2020 a les 14 h.

Llistat
Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera

16 de juliol de 2020 a les 14 h.

Llistat admesos

Llista d'espera

Matrícula de l'alumnat admès

Del 2 al 9 de setembre de 2020, ambdós inclosos

 
Matrícula de l'alumnat de la llista d'espera

10 de setembre de 2020

 
 

 

Criteris d’admissió

Si per a una determinada activitat formativa hi ha més sol·licituds d'admissió que places, es dóna prioritat a les sol·licituds de l'alumnat antic, és a dir, l'alumnat matriculat al curs actual (2019-2020). Aquest alumnat ha de presentar la sol·licitud de continuïtat entre el 8 i l'11 de juny de 2020 i ha de fer la matrícula segons el calendari que estableixi i difongui cada centre o aula.

Si encara queden places vacants, s'admeten sol·licituds d'alumnat nou. Entre l'alumnat nou, es dóna preferència al que resideix o treballa en el mateix municipi del centre o l'aula (o en un municipi proper on no hi hagi l'activitat formativa).  L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa per sorteig públic.

L'alumnat admès ha de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari de preinscripció. L'alumnat que no formalitzi la matrícula en aquest període es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

L'ordre d'admissió, si hi ha igualtat de condicions, s'estableix per sorteig.

 

Oferta formativa

Ja podeu consultar l'oferta formativa i les places vacants del CMFA Fòrum per al curs 2020-21.

 

Sol·licitud de preinscripció

Podeu descarregar la sol·licitud de preinscripció per als ensenyaments impartits al CMFA Fòrum per al curs 2020-21. 

 

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, heu de presentar la documentació següent.

 

Informació i matrícula

Per formalitzar la matrícula cal demanar cita prèvia. L'horari de matrícula durant el mes de setembre serà de dilluns a divendres matí, de 10.00 a 13.00 h tarda de 16.00 a 19.00 h amb cita prèvia.

 

Cliqueu aqui per demanar cita prèvia

 

Tipus d'alumne/a Dates
Matrícula d'alumnes preinscrits  Del 02 al 10 de setembre de 2020 
Matrícula d'alumnes de la llista d'espera   El 10 de setembre de 2020
Matrícula a les places vacants  Del 14 al 22 de setembre de 2020

 

 

 

CMFA Fòrum
Av. Ramón y Cajal, 70
43005 Tarragona
Telèfon: 977 242 833

 

Segells de reconeixement d’administració oberta