Oficina Municipal d'Escolarització de Tarragona

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és una entitat municipal impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona per promoure la corresponsabilitat entre l’administració autonòmica i l’administració local en la gestió del procés d’escolarització que duen a terme els centres educatius sufragats amb fons públics.

L'oficina es crea amb la finalitat de millorar el procediment d’admissió de l’alumnat i d’adequar la programació dels llocs escolars gratuïts a les característiques pròpies dels municipis.

Contacte

Telèfon: 977 211 119
Fax: 977 224 996
Adreça: Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET)
Av. de Ramón y Cajal, 70
43005 Tarragona
Correu electrònic: ome@tarragona.cat
Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 Des de l'OME  s'edita la Guia de centres docents de Tarragona:

GUIA DE CENTRES 2023 (PDF)

També podeu descarregar-vos la Guia ràpida per la incorporació al llarg del curs.

En relació a les famílies

  • Ofereix informació de l’oferta educativa de la ciutat.
  • Ofereix informació, orientació i assessorament en el procés de preinscripció i matrícula.
  • En el marc de les comissions d’escolarització vetlla pel compliment de la normativa que regula el procés de preinscripció i matrícula.
  • En el marc de les comissions d’escolarització procura fer efectiva una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

En relació als centres educatius

  • Promou el coneixement dels centres de la seva oferta educativa.
  • Dona suport als centres en el procés de preinscripció i matrícula en el període ordinari.
  • Dona suport als centres en el procés d’escolarització que es produeix durant el curs escolar (Matrícula viva).

 

El  DECRET 11/2021, de 16 de febrer, en el seu article 20 estableix que les OME tenen les finalitats següents:
1. Les oficines municipals d'escolarització actuen en el procés d'escolarització dels nivells d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
2. Les oficines municipals d'escolarització tenen les funcions següents:
a) Desenvolupar i aplicar actuacions d'acompanyament i suport de les famílies en el procediment d'admissió.
b) Oferir a les famílies informació sobre l'oferta educativa dels centres del Servei d'Educació de Catalunya ubicats en el seu municipi, especialment en relació amb la informació a què es fa referencia a l'article 4.
c) Rebre i tramitar sol·licituds d'admissió als centres del municipi integrats en el Servei d'Educació de Catalunya.
d) Donar publicitat als resultats del procés de preinscripció en els centres educatius del municipi.
e) Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l'acord dels centres afectats.
f) Promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el procediment d'admissió als centres educatius del municipi, al conjunt de centres de Servei d'Educació de Catalunya. Aquestes campanyes es duran a terme d'acord amb els principis de lleialtat amb relació al conjunt d'aquests centres, garantia de veracitat i equanimitat.
g) Acollir les comissions de garanties d'admissió respectives.
h) Participar en la formulació de la proposta de les zones educatives.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta