Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Incorporació a l'escola al llarg del curs

Incorporació a l'escola al llarg del curs

Si sou nouvingut o nouvinguda, heu canviat de domicili o necessiteu un canvi d’escola al llarg del curs escolar per circumstàncies excepcionals heu de saber que:

  • L’educació bàsica a l’Estat espanyol és obligatòria i gratuïta.
  • Les famílies amb infants o joves en edat d’anar a l’escola han de vetllar per complir amb aquest principi i demanar poder portar-hi els seus fills i filles.
  • Normalment, les peticions d’escolarització es realitzen per al curs següent, durant la preinscripció, als mesos de febrer i març.
  • Fora d’aquest termini, a partir de l’inici de les classes, les sol·licituds d’admissió als centres educatius s’atenen en el marc de les vacants existents.

Què cal fer per demanar plaça escolar?

Cal conèixer l’oferta, quins centres educatius hi ha al municipi i el nivell educatiu en què cal que feu la petició.

Qui la pot demanar

El pare, la mare, el o la representant legal de l’alumne/a o una persona autoritzada.

On es pot demanar

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) rep les sol·licituds d’escolarització durant tot el curs i les eleva a la comissió d’escolarització, òrgan encarregat de supervisar el procés d’admissió de l’alumnat.

Per a qui es pot demanar escola?

Per a infants en edat d’escolarització obligatòria que, perquè no estan escolaritzats, perquè provenen d’un altre indret geogràfic, per un canvi de domicili o per alguna circumstància excepcional, necessitin ser escolaritzats al municipi.

Com es demana?

Cal presentar una sol·licitud que podeu trobar a l’OME o descarregar en aquesta mateixa pàgina. Per tramitar la sol·licitud es necessita la documentació següent (cal portar el document original i una còpia):

  • DNI, NIE o passaport del pare, la mare o el tutor.
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació: certificat de naixement, registre civil.
  • Volant d’empadronament familiar. És aquell document en què consta l’adreça de residència de la família. Se sol·licita a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC).

Quan es pot demanar?

Al llarg de tot el curs escolar.

Més informació

Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME). També podeu consultar informació en altres llengües en el següent full informatiu (PDF).

Segells de reconeixement d'administració oberta