Esteu aquí: Inici Educació Participació Consell Municipal d’Educació de Tarragona (CMET) Qui en forma part?

Qui en forma part?

Composició del Consell Escolar Municipal de Tarragona

Els seus components són:

 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Secretari/ària
 • Membres
  • Representants municipals
   • 1 representant de cada grup municipal
  • Administracions educatives
   • 1 representant de la direcció de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona

   • 1 representant del Serveis Territorials d'Educació

   • 1 representant dels Serveis Territorials relacionat amb la infància i la Joventut.

  • Direccions i titulars dels centres (12 representants)
   • 4 representants de centres on s’imparteix l’educació primària: 2 dels centres públics i 2 dels centres privats.

   • 4 representants de centres on s’imparteix l’educació secundària obligatòria: 2 dels centres públics i 2 dels centres privats.

   • 2 representants de centres on s’imparteix formació professional: 1 dels centres públics i 1 dels centres privats.

   • 1 representant de les llars d’infants del municipi.

   • 1 representant dels centres de formació d’adults.

   • 1 representant dels centres d’Educació Especial.

   • 1 representant dels centres on s’imparteixen ensenyaments de règim especial.

  • Alumnat (4 representants)
   • 2 representants dels consells escolars dels centres on s’imparteix l’educació secundària obligatòria: 1 de centres públics i 1 de centres privats.

   • 2 representants del Consell Municipal d’Infants i Adolescents de Tarragona.

  • Famílies (9 representants)

   • 4 representants de pares i mares dels consells escolars de centre: 2 dels centres públics (1 de primària i 1 de secundària) i 2 del centres privats (1 de primària i 1 de secundària).

   • 4 representants d’associacions de famílies del municipi: 2 dels centres públics i 2 de centres privats.

   • 1 representant de les Associacions federades de famílies d’alumnes de Catalunya.

  • Personal docent dels consells escolars dels centres de primària i de secundària (8 representants)

   • 2 representants dels centres públics on s’imparteix l’educació primària.

   • 2 representants dels centres públics on s’imparteix l’educació secundària obligatòria.

   • 2 representants dels centres privats concertats on s’imparteix l’educació primària.

   • 2 representants dels centres privats concertats on s’imparteix l’educació secundària obligatòria.

  • Personal d’administració i serveis (PAS), i atenció educativa (4 representants)

   • 2 representants del personal d’administració i servei dels consells escolars de centre: 1 del centre públic i 1 del centre privat.

   • 2 representants del personal d’atenció educativa dels consells escolars de centre: 1 de centre públic i 1 de centre privat, d’entre els centres que tinguin unitats d'educació especial o aula especialitzada.

  • Altres institucions (4 representants)

   • 1 representant dels sindicats del col·lectiu docent de la ciutat, elegits proporcionalment segons el seu grau de representació.

   • 1 representant de les entitats de lleure infantil i juvenil, esplais o escoltes de la ciutat, d’entre les inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Tarragona.

   • 1 representant de la Universitat Rovira i Virgili, amb vinculació a l’Educació.

El CEMT està en aquests moments en procés de renovació. Més informació:

PROCÉS DE RENOVACIÓ

El Consell està regulat pel Reglament del Consell Municipal d'Educació de Tarragona, aprovat pel plenari el 19 de maig de 2023.

Segells de reconeixement d'administració oberta