Esteu aquí: Inici Formació Cursos de formació Auxiliar mecànic per a la indústria petroquímica

Auxiliar mecànic per a la indústria petroquímica

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte "Treball als Barris"

100 hores teoricopràctiques + 50 hores pràctiques a empreses

Inici: 01.04.2019

Fi: 13.05.2019

Horari: de dilluns adijous de 15.30 a 19.30 hores

 

Requisits dels alumnes

Aquesta acció formativa està dins la formació integradora del Projecte "Treball als Barris" i està adreçada a aquelles persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que, malgrat l’hagin obtingut, no hagin continuat amb els estudis postobligatoris.

Es prioritzaran les persones inscrites com a demandants d’ocupació del Barri de la Part Alta i Campclar o zona d’influència que pertanyen a col·lectius com:

 • joves que han abandonat el sistema educatiu
 • dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere
 • persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris
 • d’altres en funció de les característiques del territori objecte d’actuació

 

Competència general: Realitzar operacions auxiliars elementals relacionades amb el manteniment d’equips i eines d’ús industrial químic seguint instruccions sota supervisió, respectant els procediments establerts i conforme als requeriments de seguretat personal i mediambiental normalitzats per l’empresa.

 

Relació de mòduls formatius

MF1 Auxiliar de manteniment (65h)

o Equips industrials, situació en planta

o Eines

o Cargols, perns, femelles i rosques

o Vàlvules industrials:

 1. Seients
 2. Obturadors

o Rodaments

 1. Tipus, característiques i aplicacions
 2. Muntatge i desmuntatge de rodaments
 3. Neteja de peces o Juntes i brides
 4. Tipus, aplicacions
 5. Procediments de preparació i muntatge
 6. Muntatge d’elements amb juntes i brides
 7. Unions cargolades o Interpretació gràfica i metrologia

 
MF2 Formació d’elements auxiliars en l’indústria química (20 h)


o Carretons elevadors

o Plataformes elevadores (PEMP)

o Pont Grua

o Estrobadors i senyalista

MF3 Formació transversal en PRL, orientació laboral en la indústria química, sensibilització en igualtat de gènere i medioambiental (15h)
 
MF4 Pràctiques laborals no professionals (50 h)

 

Resultats de l’aprenentatge

1. Realitzar tasques bàsiques de manteniment mecànic a  la indústria petroquímica, seguint les instruccions indicades en els documents tècnics o sota supervisió, en condicions de qualitat i seguretat:

o Realitzar tasques auxiliars dintre d’un grup de treball

o Realitzar autònomament tasques senzilles

2. Qualificar i acreditar en seguretat per a treballar realitzant tasques de manteniment habitual en els centres de treball de les empreses de la Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) amb la finalitat d’assolir l’objectiu de zero accidents

 

Perfils professionals associats

 • Auxiliar de magatzem en planta química o laboratori químic
 • Auxiliar de processos en indústria química
 • Auxiliar de magatzem de productes farmacèutics, d’energia i serveis auxiliars

 

Inscripcions

 

 

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat