Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Oficina Municipal d'Escolarització (OME) Finalitats de l'OME

Finalitats de l'OME

El  DECRET 11/2021, de 16 de febrer, en el seu article 20 estableix que les OME tenen les finalitats següents:
1. Les oficines municipals d'escolarització actuen en el procés d'escolarització dels nivells d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.
2. Les oficines municipals d'escolarització tenen les funcions següents:
a) Desenvolupar i aplicar actuacions d'acompanyament i suport de les famílies en el procediment d'admissió.
b) Oferir a les famílies informació sobre l'oferta educativa dels centres del Servei d'Educació de Catalunya ubicats en el seu municipi, especialment en relació amb la informació a què es fa referencia a l'article 4.
c) Rebre i tramitar sol·licituds d'admissió als centres del municipi integrats en el Servei d'Educació de Catalunya.
d) Donar publicitat als resultats del procés de preinscripció en els centres educatius del municipi.
e) Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l'acord dels centres afectats.
f) Promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el procediment d'admissió als centres educatius del municipi, al conjunt de centres de Servei d'Educació de Catalunya. Aquestes campanyes es duran a terme d'acord amb els principis de lleialtat amb relació al conjunt d'aquests centres, garantia de veracitat i equanimitat.
g) Acollir les comissions de garanties d'admissió respectives.
h) Participar en la formulació de la proposta de les zones educatives.
Segells de reconeixement d'administració oberta