Observació de les obres

Si treballem a partir d’obres d’artistes, seguirem aquestes pautes:

Observar

Observar les obres de l’artista que estem treballant (fotografia, escultura, noves tendències...).

Dialogar

Obrim el diàleg a partir de l’obra. Cadascú hi diem la nostra. Què hi veiem? Què ens diu? Deixem-los parlar, incitem-los a expressar-se, tinguem en compte que no els ho deixem fer massa sovint, això de dir la seva. Aprofitem per treballar el diàleg d’una manera ordenada i respectuosa. Aprofitem també per treballar el respecte i la tolerància en quant a les visions i interpretacions dels altres. En una obra contemporània cadascú en pot treure la seva pròpia conclusió i totes son vàlides.

Interpretar

Hem de tenir en compte l’explicació que ens en dona l’artista (si la hi ha). Cal treballar també el respecte envers allò que l’artista ens pretén comunicar, tot i que no hi estiguem “d’acord” o no ens sembli “art”. És un bon moment per explicar-los que l’artista és algú que dona testimoni de la seva visió sobre el món i sobre una societat, els problemes de la qual ens afecten a tots. En la història de la humanitat l’art ha servit sovint per conscienciar i, per tant, ha format part dels canvis que ha sofert. Així doncs, les obres d’art ens poden ajudar a nosaltres mateixos a reflexionar sobre la realitat actual i encetar-ne un debat.

Conèixer l'artista

Si fos possible, seria interessant poder tenir contacte directe amb l’artista. D’aquesta manera els nens i nenes poden gaudir, de primera mà, de les seves explicacions i allunyar-se de la idea que tenen que els artistes són homes vells o morts (que estaria justificat perquè normalment, a l’escola, només treballem artistes morts). Si no pot ser, podem anar a la biblioteca de l’escola o, encara millor, aprofitar una classe d’informàtica per buscar a Internet informació sobre el/la nostre/a artista.

Segells de reconeixement d'administració oberta