Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Programes de formació, orientació i ocupació PROGRAMA TIF - LÍNIA MG52, PRGC, PANP, DONA, TRANS I ACCIÓ ACOM 2023

PROGRAMA TIF - LÍNIA MG52, PRGC, PANP, DONA, TRANS I ACCIÓ ACOM 2023

 

Informació general Programa

L'11 de juliol de 2023 va iniciar el programa mixt de treball i formació, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal, amb la contractació de 50 persones.

Els 50 participants del programa tindran un itinerari format per tres tipus d’accions:

  • Accions d’experiència laboral: s’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels/de les participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i d'interès social.
  • Accions formatives transversals: per a la millora de l’ocupabilitat i habilitats dels participants.
  • Actuació d’acompanyament: per mitjà d’aquesta línia el personal tècnic d’acompanyament realitzarà suport i acompanyament a les persones participants com també la coordinació de les contractacions.

Participants

Les persones destinatàries són veïns de Tarragona que es divideixen en 5 línies diferents:

Línia PANP: persones en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació. Per aquesta línia, s'entén per persones en situació d'atur de llarga durada, les persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos, durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Línia PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania. En el supòsit en què en l'àmbit territorial de l'entitat beneficiària no hi hagi suficients persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania que s'adeqüin al lloc de treball a cobrir per l'entitat beneficiària, es consideren també persones destinatàries d'aquesta línia, aquelles que hagin sol·licitat la prestació de la renda garantida de ciutadania en els sis mesos anteriors a la publicació d'aquesta Resolució.

Línia DONA: dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) o  dones en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació. S'entén per dones en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació.

Línia MG52: persones de 52 anys o més que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

Línia TRANS: persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d'estar en situació d'atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

Durada

Totes les contractacions tenen una jornada laboral del 100% i una durada de 12 mesos. L’objectiu principal és millorar el perfil professional del participant i afavorir el funcionament i estat de diferents zones i serveis a Tarragona, amb el benefici, així, de tots els veïns de Tarragona.

Objectius

L’objectiu general del projecte és millorar la qualificació de les persones participants mitjançant un programa mixt de formació i la realització de tasques per adquirir experiència i coneixements específics de les tasques a realitzar, en cada cas.

Altres objectius són:

  • Incidir sobre la població aturada oferint experiència professional.
  • Pal·liar els efectes de la situació d’atur, previsiblement de llarga durada, amb la incorporació durant sis mesos al mercat laboral.
  • Millorar els serveis de l’Ajuntament i incentivar noves sinèrgies.
  • Millorar l’ocupabilitat dels participants a través de l’adquisició d’experiència professional i participació en activitats de formació professionalitzadores. 
  • Donar suport a la inserció laboral de les persones participants amb accions d’orientació i d’intermediació laboral.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.

Segells de reconeixement d'administració oberta