Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Programes de formació, orientació i ocupació Programa Treball i Formació - LÍNIA UCRAÏNA 2022

Programa Treball i Formació - LÍNIA UCRAÏNA 2022

L'1 de març de 2023 es va iniciar el programa de treball i formació, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, amb la contractació de 11 persones.

El col·lectiu destinatari del programa són persones desplaçades provinents d’Ucraïna.

Els 11 participants del programa tindran un itinerari format per aquest tipus d’accions:

 • Accions d’experiència laboral: aquestes accions s’adrecen a facilitar la pràctica laboral dels/de les participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès social.
 • Accions formatives: Aprenentatge de la llengua catalana, per tal de tenir els recursos idiomàtics bàsics per poder-se comunicar en el lloc de treball.

OBJECTIUS:

 • Facilitar i contribuir a la millora de l'ocupabilitat de la població ucraïnesa desplaçada a Tarragona a conseqüència de la guerra a Ucraïna, prioritzaran aquelles persones que estiguin en situació d'especial vulnerabilitat.
 • Garantir una òptima coordinació entre el Servei Municipal d'Ocupació (SMO), l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i altres departaments municipals implicats en l'acollida de la població civil ucraïnesa.

Les persones destinatàries es divideixen en 2 perfils diferents:

A. 9 participants com a peons de manteniment, neteja i jardineria.

 • 7 places Neteja pública
 • 2 places Esports

Tasques que realitzaran les persones participants. Perfil: Peons de manteniment, neteja i jardineria:

 • Reparar esquerdes de les parets.
 • Realització de petites reparacions de fusteria i d’obra
 • Tasques de jardineria i desbrossament, poda i sega.
 • Tasques de neteja espais. Tasques com escombrar, fregar.
 • Tasques de pintura d’interior i exterior
 • Tasques de manteniment i reparació d’edificis i petits elements (finestres, parets,...)
 • Retirada de residus (mobles vells, runes, excrements de coloms).

Competències laborals que adquiriran:

 • Comunicar de forma empàtica i assertiva.
 • Disposició a l’aprenentatge i aprendre a aprendre.
 • Saber acceptar les tasques encomanades i dur-les a terme eficaçment.
 • Capacitat d’adaptabilitat i resolució de conflictes.
 • Treball en equip.
 • Capacitat d’iniciativa i autonomia per afrontar situacions laborals.
 • Capacitat de prendre decisions de manera responsable.
 • Organització de la pròpia feina.

B. 2 participants com auxiliar de mediació i atenció al públic – IMSST

Tasques que realitzaran les persones participants. Perfil: Auxiliar de mediació i atenció al públic:

 • Recepció, atenció i informació bàsica a les persones ucraïneses i persones estrangeres /nouvingudes que acudeixen a les dependències del Servei de la UTIC i de Serveis Socials.
 • Donar Informació (personal i telefònicament) als usuaris dels serveis del col·lectiu ucraïnès i persones estrangeres/nouvingudes.
 • Suport i orientació als professionals del Servei i als usuaris ucraïnesos en aspectes culturals i social, com en aquells aspectes que es pugui donar una orientació.
 • Atenció i control de les trucades telefòniques.
 • Control de l’agenda del servei.
 • Telefonar a les persones per recordar que tenen cita uns dies abans d’aquesta.
 • Executar encàrrecs simples que siguin delegats, rebre o donar encàrrecs, etc. A títol d’exemple: donar cites , recollir notes, trucades....
 • Ordenar i classificar documentació .
 • Utilització de màquines reproductores, fotocopiadores i similars.
 • Escanejar documents
 • Arxivar documentació
 • Competències laborals que adquiriran:
 • Ser capaç de crear i mantenir relacions professionals.
 • Mantenir-se calmat durant situacions adverses i manejar la situació de manera educada, discreta i efectiva.
 • Organitzat i capaç de manejar el seu temps de manera eficient:
 • Ser organitzat, capaç de prioritzar tasques degudament.
 • Manejar les trucades de manera respectuosa, eloqüent i eficaç.

Totes les contractacions tenen una jornada laboral del 100 % i una durada de dotze mesos. L'objectiu principal és millorar el perfil professional del participant i afavorir el funcionament i estat de diferents zones i serveis a Tarragona, beneficiant-se així tots els veïns de Tarragona.

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2833/2021, de 17 de setembre i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

 

Segells de reconeixement d'administració oberta