Esteu aquí: Inici Tarragona Impulsa Formació Programes de formació, orientació i ocupació Programa d’ocupació municipal "TGN pel civisme"

Programa d’ocupació municipal "TGN pel civisme"

 

DESCRIPCIÓ

El 1 de juliol de 2021 s’inicia el programa d’ocupació municipal “TGN pel civisme” que es duu a terme conjuntament entre el Servei Municipal d’Ocupació (SMO-Tarragona Impulsa) i diferents departaments de l’Ajuntament de Tarragona.

 

Consisteix en la contractació laboral temporal de 6 mesos. Durant aquest període es fa un acompanyament a la inserció de persones en situació d’atur, amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d’aquesta manera, evitar-ne la cronificació i facilitar-les experiència professional per a la seva inserció laboral.

 

PLACES

Agents cívics/ques: 29

Inspector/a de residus u neteja viària: 1

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL PLA D’OCUPACIÓ

 

El Pla d’Ocupació es concreta íntegrament dins el terme municipal de Tarragona.

OBJECTIUS

L’objectiu general del projecte és millorar la qualificació de les persones participants  mitjançant la realització de tasques per adquirir experiència i coneixements específics de les funcions a realitzar en cada cas.

Altres objectius són:

Incidir sobre la població aturada oferint experiència professional.
Pal·liar els efectes de la situació d’atur derivada de la crisi del COVID-19, amb la incorporació durant un període de temps al mercat laboral.
Millorar els serveis de l’Ajuntament i incentivar noves sinèrgies.
Millorar l’ocupabilitat dels participants a través de l’adquisició d’experiència professional. 
Donar suport a la inserció laboral de les persones participants amb accions d’orientació i d’intermediació laboral.

 

DESTINATARIS

Totes les persones destinatàries finals del Programa han d’estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, a més a més de complir tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

Els principals beneficiaris dels projecte seran les persones contractades. També es beneficiaran totes les persones residents a Tarragona, ateses les actuacions de les persones participants previstes en el programa.

 

TASQUES A REALITZAR

A continuació es fa una breu descripció de les tasques a desenvolupar pel agents cívics/ques:

-Atenció, informació i dinamització de la ciutadania.

-Suport en el desenvolupament i seguiment d’activitats.

-Suport  en  la  divulgació  de  projectes  específics  desenvolupats  a  l’Ajuntament  deTarragona.

-Detectar problemes i incidències.

-Treballar en la promoció del treball comunitari.

-Informar,  sensibilitzar,  conscienciar  (individualment)  i/o  promoure  el  treball  comunitari(socialment).

-La intervenció de primera instància en situacions de conflicte.

-La  derivació  de  demandes  als  diferents  departaments  o  unitats  administratives municipals

 

 

 

Segells de reconeixement d'administració oberta